Liefde maak vry

Skriflesing: Joh 20:26-31 en 21:15-19

Inleiding

Ons is in die seisoen van menswaardigheid. 

Wat gee aan my lewe waarde?   Hoe gee ek aan ander mense se lewens waarde? 

Twee dinge gee waarde aan ons lewens: liefde en vryheid. 

Jesus se opstanding uit die dood is God se waarborg dat Hy ons liefhet en ons wil bevry van alles wat ons menswaardigheid van ons wegneem. Alles wat verhinder dat ons tot ons volle reg kan kom.  Deur Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding uit die graf, maak God dit vir ons moontlik om te word wie Hy wil hê ons moet wees. 

Jesus se liefde maak ons vry.  Vryheid gee waarde aan mense se lewens. 

In Joh 20 en 21 lees ons van Jesus se verskynings aan sy volgelinge voor sy hemelvaart.  Met hierdie verskynings kom herstel Jesus die verhouding tussen hulle, sodat sy volgelinge  gereed is om die Heilige Gees te ontvang.  Ons kyk hoe dit plaasvind in Tomas en Petrus se lewens.

Tomas: Jesus se liefde maak ons vry van onkunde en ongeloof

Jesus weet dat daar baie onkunde en ongeloof by sy volgelinge, destyds en nou is. Daarom gee Hy aandag aan Tomas se ongeloof.  Tomas was ontnugter deur die kruisiging van Jesus.  niks het meer vir hom sin gemaak nie, daarom was hy ook nie meer saam met die ander 11 dissipels nie, daarom sê hy “ek wil Jesus se wonde sien”. 

Dan wys Jesus aan Tomas sy wonde,sodat hy bevry kan word van sy onkunde of ongeloof.  Hiermee gee Jesus aan Tomas sy menswaardigheid terug. Tomas se ongeloof het sy identiteit in Christus verwar en hom van sy menswaardigheid gestroop. 

Die kerk is vir mense wat soek na die waarheid en saam voor Jesus kom buig, sodat Sy wonde ons kan vry maak van ons  onkunde oor Hom en oor ons naaste.  Soos wat Tomas se ongeloof hom van Jesus vervreem het, so vervreem ons onkunde oor ander mense ons ook van hulle.

Die kerk is nie perfek nie, want gelowiges is nie perfek nie. Sodra die kerk die indruk wil skep dit is perfek, vervreem dit mense en raak ons ‘n struikelblok vir ander.  Van sulke mense sê Jesus: “Bind ‘n meulsteen om hulle nek en gooi hulle in die see”.   

Van watter onkunde of ongeloof oor God en oor ander mense moet ek en jy bevry word? 

Jesus, maak my vry….

Petrus: Jesus se liefde maak ons vry van skuld

Jesus herstel die kerk, die gemeenskap van gelowiges, deur Petrus vry te maak van sy skuld.  Hy het Jesus drie maal verloën, soos Jesus voorspel het. 

Hoe hanteer Jesus Petrus se skuld?  Word Petrus in die beskuldigdebank gebring waar hy moet verslag gee oor al sy sonde?  Moet hy verduidelik hoekom hy dit gedoen het? Nee, Jesus hanteer Petrus se skuld deur hom drie keer te vra of hy Jesus liefhet, want liefde maak vry.  Petrus en Jesus weet waaraan hy skuldig is. Dit is belangriker om bevry te word van sy skuld as om op die sonde te fokus. 

Die volgende stap in Jesus se strategie om Petrus te bevry van sy skuld is om hom ‘n geleentheid te gee om te dien.  Deur te dien genees die wonde van skuldgevoelens in Petrus se hart.  Daarvan skryf Petrus self in 1 Pet 1:22-23.  Deur ander lief te hê, herstel Petrus van sy skuldgevoelens.  Hy noem hierdie herstelproses wedergeboorte.  Dit is ‘n totale hartsverandering wat in hom plaasvind. 

Jesus se  woorde van liefde daar op die strand, maak Petrus ‘n nuwe mens, die oue is verby, die nuwe het gekom.  Dit is die wek van God. 

Van watter skuldgevoelens moet Jesus jou vrymaak, sodat jy jou menswaardig heid voor God kan herontdek en ook aan ander menswaardigheid kan gee? 

Hoe gaan jy dien? 

Slot: Liefde gee lewe

Joh 20:31 sê deur in sy Naam te glo, kan ons die lewe hê. 

Jesus se verskyning aan Maria, die elf dissipels, Tomas en Petrus het aan hulle die lewe gegee.  Die kerk [ek en jy] is Jesus se verskyning aan die wêreld waarin ons leef. Hulle wag vir die lewe wat Christus aan hulle kom gee, sodat hulle lewens waarde kan hê.

AMEN

preek

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.