Skip to main content

Lewe heilig in alles – KERSDAGDIENS 08:00

“Stille Nacht Kapelle” Oberndorf, Oostenryk

Die lied Stille Nacht is seker die gewildste Kersfeeslied. Miskien selfs die gewildste lied. Punt. Die lied is in meer as 300 tale verwerk.

‘n Jong priester, Joseph Mohr, moes ‘n plan maak vir die diens die Oukersaand 1818 in die dorpie Oberndorf in Oostenryk. Die Salzach rivier het sy walle oorstroom en die orrel in die St Nicholas kerk beskadig. Hy het musiek nodig gehad. Die orrel sou nie werk nie.

Joseph het twee jaar tevore die woorde van die gedig Stille Nacht geskryf. Hy besluit toe om die gedig na Franz Xaver Gruber die skoolmeester en orrelis van die nabygeleë dorp Arnsdorf te neem. Hy het gevra dat Franz ‘n melodie en ghitaarbegeleiding skryf vir die gedig vir Oukersaand.

Só is die lied wat ons so goed ken gebore. Karl Mauracher, die orrelbouer wat die orrel in die Obendorf kerk versorg het, was só bly oor die lied dat hy die komposisie vir ‘n paar reisende volksangers gegee het, die Strassers en die Rainers. Só het die lied versprei na bykans elke deel van hierdie wêreld.

Die eerste vers lui só in Duits:

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Wat my opval in die lied, is die twee keer wat daar van heiligheid gepraat word. Die nag van Jesus se geboorte word as ‘n “heilige” nag beskryf. Josef en Maria word beskryf as “hoogheilig”.

Dit is verstommend! Wat sou dit beteken? Veral in die konteks van die geboorte van Jesus?

Wel, wanneer Jesaja in hoofstuk 52 skryf oor die geboorte van die Messias dan beklemtoon hy dat God sy “heilige arm” ontbloot voor die nasies. Dit sluit aan by sy vorige appèl op gelowiges om hulle voete te plaas op die “heilige weg” (Jes 35).

Wat sou dit beteken, veral as ‘n mens in ag neem dat Jesus sowel as Paulus by hierdie profesie aansluit? Jesus met sy Groot Opdrag in Matteus 28. Paulus verskeie kere, onder andere in 2 Korintiërs 6 waar hy ons aanmoedig om nie in dieselfde juk met ongelowiges te trek nie.

Kom luister Kersdag 08:00 verder: Lewe heilig in alles – Jesaja 52:7-12 en 2 Korintiërs 6:14-7:1

Dit gaan ook ‘n fees van musiek wees!

Begeleiers: Albert Troskie en Erika Bothma
Instrumente: orrel, klavier, konsertina, twee trompette, skuiftrompet, saksofoon, fluit en viool onder leiding van Janneke Jacobs
Solis: Elsje Nelson

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.