Leesrooster 2021 – stiltetyd en kleingroepe

Ek volg vanjaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021) by die NGK Somerstrand. Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube kanaal of by Somerstrand se Facebook. Indien jy net na die preke wil luister, kan jy dit Sondae vanaf 09:00 by hierdie YouTube kanaal doen.

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis vir ons. Die eerste bydrae word 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by https://bybelskool.com/subscribe/. Almal wat reeds ingeskryf is by Bybelskool sal die bydraes soos in die verlede via e-pos ontvang.

Vorige bydraes kan jy hier bereik.

HIER IS DIE LEESROOSTER TEKSTE VIR DIE JAAR VANAF 25 JANUARIE 2021

Vierde Sondag na Epifanie 31 Januarie 2021 Markus 1:21-28
Deuteronomium 18:9-22
Psalm 111
1 Korintiërs 8:1-13
Vyfde Sondag na Epifanie 7 Februarie 2021 Markus 1:29-39
Jesaja 40:21-31
Psalm 147:1-11, 20c
1 Korintiërs 9:16-23
Verheerlikingssondag 14 Februarie 2021 2 Korintiërs 4:3-6
2 Konings 2:1-12
Psalm 50:1-6
Markus 9:2-9
Eerste Sondag in Lydenstyd 21 Februarie 2021 Genesis 9:8-17
Psalm 25:1-10
1 Petrus 3:18-22
Markus 1:9-15
Tweede Sondag in Lydenstyd 28 Februarie 2021 Genesis 17:1-7, 15-16
Psalm 22:23-31
Romeine 4:13-25
Markus 8:31-38
Derde Sondag in Lydenstyd 7 Maart 2021 1 Korintiërs 1:18-25
Eksodus 20:1-17
Psalm 19
Johannes 2:13-22
Vierde Sondag in Lydenstyd 14 Maart 2021 Efesiërs 2:1-10
Numeri 21:4-9
Psalm 107:1-3, 17-22
Johannes 3:14-21
Vyfde Sondag in Lydenstyd 21 Maart 2021 Hebreërs 5:5-10
Jeremia 31:31-34
Psalm 51:1-12
Johannes 12:20-33
Palm-/Passiesondag (6de Sondag in Lydenstyd) 28 Maart 2021 Filippense 2:5-11
Jesaja 50:4-9a
Psalm 31:9-16
Markus 14:1-15:47
Goeie Vrydag 2 April 2021 Psalm 22
Jesaja 52:13-53:12
Hebreërs 10:16-25
Johannes 18:1-19:42
Paassondag 4 April 2021 Handelinge 10:34-43
Jesaja 25:6-9
Psalm 118:1-2, 14-24
Markus 16:1-8
Tweede Sondag van Paastyd 11 April 2021 Handelinge 4:32-35
Psalm 133
1 Johannes 1:1-2:2
Johannes 20:19-31
Derde Sondag van Paastyd 18 April 2021 Lukas 24:36b-48
Handelinge 3:12-19
Psalm 4
1 Johannes 3:1-7
Vierde Sondag van Paastyd 25 April 2021 Johannes 10:11-18
Handelinge 4:5-12
Psalm 23
1 Johannes 3:16-24
Vyfde Sondag van Paastyd 2 Mei 2021 Handelinge 8:26-40
Psalm 22:25-31
1 Johannes 4:7-21
Johannes 15:1-8
Sesde Sondag van Paastyd 9 Mei 2021 Handelinge 10:44-48
Psalm 98
1 Johannes 5:1-6
Johannes 15:9-17
Hemelvaart 13 Mei 2021 Psalm 47
Handelinge 1:1-11
Efesiërs 1:15-23
Lukas 24:44-53
Sewende Sondag van Paastyd 16 Mei 2021 Johannes 17:6-19
Handelinge 1:15-17, 21-26
Psalm 1
1 Johannes 5:9-13
Pinksterfees 23 Mei 2021 Esegiël 37:1-14
Psalm 104:24-34, 35b
Handelinge 2:1-21
Johannes 15:26-27, 16:4b-15
Drie-eenheidssondag feesdiens 30 Mei 2021 Johannes 3:1-17
Jesaja 6:1-8
Psalm 29
Romeine 8:12-17
2de Sondag van Koninkrykstyd 6 Junie 2021 1 Samuel 8:4-11, (12-15) 16-20 (11:14-15)
Psalm 138
2 Korintiërs 4:13-5:1
Markus 3:20-35
3de Sondag van Koninkrykstyd 13 Junie 2021 1 Samuel 15:34-16:13
Psalm 20
2 Korintiërs 5:6-10 (11-13), 14-17
Markus 4:26-34
4de Sondag van Koninkrykstyd 20 Junie 2021 1 Samuel 17:(1a, 4-11, 19-23) 32-49
Psalm 9:9-20
2 Korintiërs 6:1-13
Markus 4:35-41
5de Sondag van Koninkrykstyd 27 Junie 2021 Markus 5:21-43
2 Samuel 1:1, 17-27
Psalm 130
2 Korintiërs 8:7-15
6de Sondag van Koninkrykstyd 4 Julie 2021 Markus 6-1-13
2 Samuel 5:1-5, 9-10
Psalm 48
2 Korintiërs 12:2-10
7de Sondag van Koninkrykstyd 11 Julie 2021 Efesiërs 1:3-14
2 Samuel 6:1-5, 12b-19
Psalm 24
Markus 6:14-29
8ste Sondag van Koninkrykstyd 18 Julie 2021 Efesiërs 2:11-22
2 Samuel 7:1-14a
Psalm 89:20-37
Markus 6:30-34, 53-56
9de Sondag van Koninkrykstyd 25 Julie 2021 Efesiërs 3:14-21
2 Samuel 11:1-15
Psalm 14
Johannes 6:1-21
10de Sondag van Koninkrykstyd 1 Augustus 2021 Efesiërs 4:1-16
2 Samuel 11:26-12:13a
Psalm 51:1-12
Johannes 6:24-35
11de Sondag van Koninkrykstyd 8 Augustus 2021 Efesiërs 4:25-5:2
2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33
Psalm 130
Johannes 6:35, 41-51
12de Sondag van Koninkrykstyd 15 Augustus 2021 Efesiërs 5:15-20
1 Konings 2:10-12, 3:3-14
Psalm 111
Johannes 6:51-58
13de Sondag van Koninkrykstyd 22 Augustus 2021 Efesiërs 6:10-20
1 Konings 8:(1, 6, 10-11) 22-30, 41-43
Psalm 84
Johannes 6:56-69
14de Sondag van Koninkrykstyd 29 Augustus 2021 Hooglied 2:8-13
Psalm 45:1-2, 6-9
Jakobus 1:17-27
Markus 7:1-8, 14-15, 21-23
15de Sondag van Koninkrykstyd 5 September 2021 Spreuke 22:1-2, 8-9, 22-23
Psalm 125
Jakobus 2:1-10, (11-13) 14-17
Markus 7:24-37
16de Sondag van Koninkrykstyd 12 September 2021 Jakobus 3:1-12
Spreuke 1:20-33
Psalm 19
Markus 8:27-38
17de Sondag van Koninkrykstyd 19 September 2021 Jakobus 3:13-4:3, 7-8a
Spreuke 31:10-31
Psalm 1
Markus 9:30-37
18de Sondag van Koninkrykstyd 26 September 2021 Jakobus 5:13-20
Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22
Psalm 124
Markus 9:38-50
19de Sondag van Koninkrykstyd 3 Oktober 2021 Markus 10:2-16
Job 1:1; 2:1-10
Psalm 26
Hebreërs 1:1-4; 2:5-12
20ste Sondag an Koninkrykstyd 10 Oktober 2021 Markus 10:17-31
Job 23:1-9, 16-17
Psalm 22:1-15
Hebreërs 4:12-16
21ste Sondag van Koninkrykstyd 17 Oktober 2021 Markus 10:34-45
Job 38:1-7 (34-41)
Psalm 104:1-9, 24, 35c
Hebreërs 5:1-10
22ste Sondag van Koninkrykstyd 24 Oktober 2021 Psalm 34:1-8 (19-22)
Job 42:1-6, 10-17
Hebreërs 7:23-28
Markus 10:46-52
23ste Sondag van Koninkrykstyd 31 Oktober 2021 Rut 1:1-18
Psalm 146
Hebreërs 9:11-14
Markus 12:28-34
24ste Sondag van Koninkrykstyd 7 November 2021 Rut 3:1-5; 4:13-17
Psalm 127
Hebreërs 9:24-28
Markus 12:38-44
25ste Sondag van Koninkrykstyd 14 November 2021 1 Samuel 1:4-20
1 Samuel 2:1-10
Hebreërs 10:11-14 (15-18), 19-25
Markus 13:1-8
26ste Sondag van Koninkrykstyd Christus die Koning-feesdiens 21 November 2021 2 Samuel 23:1-7
Psalm 132:1-12 (13-18)
Openbaring 1:4b-8
Johannes 18:33-37

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.