Skip to main content

Leefblad 17 tot 23 Oktober 2016

leef-voorblad-kleinPERSOONLIKE LEEFTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

Lees Joël 2:(1-14)15-32. Fokus op wat jou tref.  Lees dan my bydrae hieronder – daar is meer in die stiltetyd boek by ngkerksomerstrand.co.za en oorweeg die boodskap daarvan vir jou lewe:

Die profeet Joël maak dit duidelik dat God nie tevrede is met ongehoorsaamheid en afvalligheid nie.  Sy oordeel daaroor sluit verlies en vernietiging in, soos die sprinkaanplae van hoofstuk een verkondig.  Joël help ons in hoofstuk twee egter ook verstaan dat God se bedoeling met verwoesting en oordeel altyd op inkeer en omkeer gemik is.  Hy wil herstel bring, omvattend en vir almal.  God red egter nie sondermeer nie.  Daarom dat die profeet hulle so innig smeek om tot inkeer te kom, want: “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie?” Dieper nog, Joël weet uit die verlede: “Hy is bereid om straf te herroep!” Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.”  God belowe medelye en voorspoed vir diegene wat na Hom terugkeer met hulle hele hart.  Dié belofte sluit ‘n oordeel oor hulle vyande en ‘n herstel van hulle omstandighede in.  Die toppunt van die belofte is egter geestelik: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense …”  Die Here herstel hulle geestelike gemeenskap met Hom. Die Gees word op jonk en oud, mans en vroue, alle sosiale klasse van die samelewing – “selfs op dié wat nie in aansien is nie”– trouens op alle mense – “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep” – uitgestort.

LEEF

Antwoord die Here in gebed.  Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

SAAMLEEF

Ingenooi deur God

Vertel vir mekaar hoe die huidige onrus in ons land rondom die leierskap sowel as op ons kampusse julle raak.  Wat wil die Here daarmee vir ons sê?  Open met gebed.

Ingaan in God se tyd

Psalm 65 – die Psalm vir die week – vertel vir ons dat waar God besig raak, is daar oorvloed. Dit sluit sy gebedsverhoring en vryspraak van skuld vir alle mense in (vers 2-3), ook die oorvloed van die goeie dinge wat Hy gee vir die geloofsgemeenskap, dié wat Hy uitkies om nader te kom om sy teenwoordigheid by die tempel te geniet (vers 5-6a) asook die kragtige dade wat Hy regoor die wêreld vir almal (vers 6b-9) en alles doen ( vers 10-14).  Hy is nie net God ons Verlosser nie (vers 6a), maar die God van alle mense selfs in afgeleë lande (vers 6b), trouens die God van die hele bewerkte en onbewerkte aarde.  Laat iemand die Psalm voorlees en bedink ‘n paar minute die boodskap daarvan juis in die lig van die onrus wat ons beleef.

Luister na God se Woord

Lees Joël 2:(1-14)15-32. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer.  Wat staan vir jou uit, wat tref jou?

Luister na mekaar

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.  Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Luister na mekaar sonder om daarop kommentaar te lewer.

Luister na ander en die tye 

Die profeet Joël maak dit duidelik dat God nie tevrede is met ongehoorsaamheid en afvalligheid nie.  Sy oordeel daaroor sluit verlies en vernietiging in, soos die sprinkaanplae van hoofstuk een verkondig.  Joël help ons in hoofstuk twee egter ook verstaan dat God se bedoeling met verwoesting en oordeel altyd op inkeer en omkeer gemik is.  Hy wil herstel bring, omvattend en vir almal.  God red egter nie sondermeer nie.  Daarom dat die profeet hulle so innig smeek om tot inkeer te kom, want: “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie?” Dieper nog, Joël weet uit die verlede: “Hy is bereid om straf te herroep!” Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.”  God belowe medelye en voorspoed vir diegene wat na Hom terugkeer met hulle hele hart.  Dié belofte sluit ‘n oordeel oor hulle vyande en ‘n herstel van hulle omstandighede in.  Die toppunt van die belofte is egter geestelik: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense …”  Die Here herstel hulle geestelike gemeenskap met Hom. Die Gees word op jonk en oud, mans en vroue, alle sosiale klasse van die samelewing – “selfs op dié wat nie in aansien is nie”– trouens op alle mense – “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep” – uitgestort. Bespreek.

Luister weer na God se Woord

Hoe het jou luister na mekaar en na die inset hierbo jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

Joël se boodskap raak ons lewe omvattend.  Dit het ‘n persoonlike sowel as ‘n publieke impak.  Deel met mekaar wat julle dink God nou doen waarby ons as ‘n gemeente en kerk moet aansluit.

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Deel met mekaar wat die Here nou van jou persoonlik vra, of vir jou saamgee as belofte of aanmoediging.  Bid dan vir mekaar.

FAMILIE-LEEF

RUS

Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

Lees Handelinge 2:14-21 in Die Nuwe Testament vir kinders in ‘n taal wat hulle verstaan wat Joël 2:28-32 aanhaal:

14–16 Terwyl al die mense daar in die kerk bymekaar was, het Petrus opgestaan. Hy het met die Jode oor die Heilige Gees gepraat en gesê: “Ek wil bietjie vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister nou mooi na my. Hierdie mense in die kerk is almal Jesus se vriende. Hulle is nie dronk nie.

17–21 “God het al lankal terug vir ons in die Bybel vertel van dit wat vandag hier gebeur het. Hy het gesê dat Hy die Heilige Gees vir ons gaan stuur. Almal wat vir Jesus lief is, sal die Heilige Gees kry. Dit maak nie saak of hulle seuns of dogters is nie, en of hulle oud of jonk is nie. Hierdie mense sal dan almal vir die ander mense van Jesus gaan vertel. Jesus sal elke mens wat graag sy vriend wil wees, ook God se vriend maak.”

Vertel vir mekaar wat julle in die teks tref.  Jy kan ietsie meer sê oor die Heilige Gees: Die Heilige Gees is ook God, net soos Christus en die Vader. Sy werk is veral om ons te help om te leef soos wat God wil hê.

LEEF

Onthou julle as familie is ook geestelik op reis met mekaar.  Gesels oor hoe julle mekaar kan bemoedig.  Deel met mekaar wat die belofte van die Heilige Gees vir julle beteken en hoe julle meer bewus van Hom kan leef.  Bid dan vir mekaar.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.