Skip to main content

Laat Jesus deur jou Leef

Oggenddiensreeks 2015 Eerste Kwartaal

pp1

 

Laat Jesus deur jou Leef:  Om die Jesus lewe in te oefen

25/01 Laat Jesus deur jou luister (Kategese Begin)
“Hoe lank gebeur dit al met hom?” – Markus 9:14-29

01/02 Laat Jesus deur jou omgee
“Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.” – Lukas 10:25-37

08/02 Laat Jesus deur jou liefhê
“Laat die een wat sonder sonde is, eerste ‘n klip na haar gooi.” – Johannes 7:53-8:11

15/02 Laat Jesus deur jou twee myl saamstap
“As iemand een myl van jou afdwing, loop twee myl met hom saam.” – Matteus 5:38-42

22/02 Laat Jesus deur jou vreemdelinge ontmoet
“Hy het hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek.” – Lukas 10:1-12

01/03 Laat Jesus deur jou verontwaardig wees (Nagmaal)
“Kom staan hier tussen hulle!” – Markus 3:1-6

08/03 Laat Jesus deur jou voete was
“As Ek, julle Here en Leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.” – Johannes 13:1-20

15/03 Laat Jesus deur jou praat
“Wie soek julle? Dit is ek.” – Johannes 18:1-11

22/03 Laat Jesus deur jou die self verloën
“As iemand My wil navolg, moet hy homself verloën.” – Lukas 9:23-27

29/03 Laat Jesus deur jou bid
“Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken.” – Johannes 17:1-26

(Gebaseer op Invitation to the Jesus Life: Experiments in Christlikeness van Jan Johnson. Navpress: Colorado Springs, 2008.)

Services are translated into English and transmitted on 98FM within the building.

Erediens, familiediens, oggenddiens, preekreeks

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.