Kwazakhele (Moscow) Dienssentrum

Hierdie groep, wat al seker vir 15 jaar deur ons gemeente ondersteun word in samewerking met die ACVV, vergader Dinsdae, Donderdae en Vrydae. Daar doen hulle breiwerk, kralewerk en algemene naaldwerk. Nomsi, die organiseerder, kook vir hulle kos en reël ook die program. Hulle gaan ook op uitstappies soos die dag vir bejaardes wat by NMMU plaasvind, en besoeke aan ander bejaarde-groepe. Die een hoogtepunt van die jaar is die kerspartytjie wat ons gemeente elke jaar vir hulle aanbied in die Ark. Hierdie geleentheid word al vir etlike jare gereël en aangebied deur Leonara Clark en die groep dames in haar Bybelstudie groep. Hulle maak ‘n absolute pragtige geleentheid daarvan met die mooiste tafelversierings, eetgoed en presente vir elkeen.

Sover het hulle in ‘n buitegebou van ‘n kerk vergader, maar nou het die ACVV vir hulle ‘n behouering (“container”) met vensters en al verskaf, en gaan daar in die nuwe jaar moeite gedoen word om dit mooi en koel te maak.

     

Trackback from your site.

Leave a comment