Kleingroepmateriaal: Wie is God?

Ons werk deur die boek Wie is God? Dit antwoord 52 kernvrae oor God, Christus en die Gees. (Jy kan die boek in die kerkkantoor aanskaf).

Kleingroepmateriaal

Kleingroepe kan die materiaal gebruik vir hulle byeenkomste. Laai dit hier af:

[listyofiles folder=”dokumente/kleingroepe” sort=”reverse_alphabetic”]

Ekstra bydraes

Ek stuur ook elke dag bydraes met meer inligting oor die onderwerpe wat jy in jou stiltetyd kan gebruik. Skryf hier in om dit daagliks te ontvang.

Meer inligting oor die inhoud van Wie is God?

Die boek Wie is God? beantwoord die mees algemene vrae oor wie God is, sy wese en sy werke. Deur 52 kernantwoorde te gee oor God, Christus en die Gees word die grond beginsels van die Christelike geloof vas gelê. Elke antwoord word aangevul met vier of meer Bybelse aanhalings. Daar is ook verwysings na die belydenisskrifte wat die antwoorde dieper begrond.

Wie is God? is gerig op geloofsgroei en geloofsgesprekke. Dit is bedoel vir mense wat wil “lees om te leef”. Die boek sal jou help om al hoe meer die Bybelse antwoorde op jou lewensvrae te verstaan en vir jouself toe te eien, sodat jy dit kan leef.

Dit is gerig op alle gelowiges, nie net op gelowiges van ’n spesifieke kerk nie. Daarom word die antwoorde só geformuleer dat gelowiges hulle eie materiaal kan gebruik om die antwoorde verder in te kleur.

Daar word in die antwoorde na elke artikel van die drie ekumeniese geloofsbelydenisse verwys: Apostoliese Geloofbelydenis, Geloofsbelydenis van Niceaen Geloofsbelydenis van Athanasius. Daar word ook na elke artikel van die Gereformeerde Nederlandse Geloofsbelydenisen die Heidelbergse Kategismusverwys, sowel as die grootste deel van die Dordtse Leerreëls en die Westminster Confession of Faith. Daar is ook ’n paar verwysings na die Westminster Shorter Catechism. Laai dit hier af.

Jy sal dus in die proses kans kry om jou begrip van die ekumeniese en Gereformeerde geloofstradisie te vernuwe en te verdiep.

Die metgesel-boek Wat glo jy?

Wie is God? is ook geskryf in samehang met die metgesel-boek Wat glo jy? gerig op agt- tot twaalfjarige kinders (tweens). Dit gee korter antwoorde op dieselfde vrae. Wat glo jy? word steeds begrond met kort aanhalings uit die Bybel, maar ook met ’n bykomende Bybelse verhaal of gelykenis wat deur ’n kort opsomming meer bevatlik vir kinders sal wees.

Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke sodat kinders aan die gesprekke kan deelneem.

Met dank en erkenning aan CUM