Kleingroepmateriaal – Numeri 22-24

PERSOONLIKE LUISTER

Stop: Word stil.  Word stil.  Fokus jou gedagtes elke dag op God deur die Aäronitiese seën in Num. 6:24-27 te oordink en vir jouself toe te eien.

Neem Waar:  Lees Numeri 22-24.  Watter woord of frase staan vir jou uit?  Staan stil by daardie woord of frase.  Hoekom haak dit in jou gedagtes vas?  Wat sê die Here daardeur vir jou?

Luister:  Dink terug oor jou lewe:  waar het God al in die verlede   onverwagse mense of situasies gebruik om met jou te praat?  Waar het God jou al op onverwagse maniere gebruik?  Dink na oor jou huidige omstandighede:  kan dit wees dat God besig is om met jou te werk / praat, maar jy dit nie sien / hoor nie?  Vra die Gees om jou oë oop te maak vir God se werk in jou lewe.

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar die verhaal van Bileam soos julle dit uit jul kinderdae onthou.

Ingaan in God se tyd: Laat iemand bid en die Here vra om jul oë oop te maak vir sy werk in jul lewens.

Luister na God se Woord:  Lees Numeri 22-24 (julle moet dalk beurte maak met die lees).  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou?

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye:  Hierdie verhaal speel slim met die idee van sien en nie sien nie.  Eers is dit Bileam wat nie die Engel van die Here drie keer nie sien nie.  Dan, in ’n spieëlbeeld van Bileam se blindheid, kan Balak drie keer nie sien dat God vir Israel seën nie – al kyk hulle vanuit verskillende hoeke na die volk.  (As julle lus is, kan julle gaan kyk na die verskillende kere wat “sien” in die verhaal gebruik word.)  Gesels oor die wisselwerking tussen “sien” en “nie sien nie” in die geloof, veral in jou eie geloof.  Was daar ’n keer wat jy nie God se hand kon sien nie, maar jou oë later oopgegaan het?  Is daar ’n situasie waar jy tans sukkel om God se hand te sien?

Dit is treffend hoe God in hierdie verhaal ’n donkie en ’n heidense profeet gebruik.  God gebruik dikwels onverwagse mense of maniere. Vertel vir mekaar van kere wat God op onverwagse maniere in jou lewe gewerk het.  Was daar kere wat jy self die onverwagse manier in iemand anders se lewe was?  Dink aan die dinge in jou lewe wat jy tans nie verstaan nie – kan God besig wees om deur dit met jou te praat?  Hoe? 

Luister weer na God se Woord:  Hierdie verhaal, wat so slim speel met sien en nie sien nie, laat ’n mens ook met heelwat vrae.  Hoekom sal God bv. vir Bileam stuur (22:20) en dan vir Bileam aanval?  Dis ook nie ’n onbekende motief in die Bybel nie.  Dink bv. aan Jakob, vir wie God terugstuur na sy vaderland (Gen.. 31:3, 32:24-30), of Moses, op pad om – in gehoorsaamheid aan God se opdrag – die Israeliete uit Egipte te bevry, vir wie  God wou doodmaak (Eks. 4:24).  Hierdie verhale het almal ’n onverstaanbare, misterieuse kant. Hoe laat dit jou voel?  Wat doen dit aan jou om te weet dat jy nooit vir God heeltemal sal kan verstaan nie?

Ook die res van Bileam se verhaal laat ons met ongemaklike vrae.  Numeri  31:16 verbind hom direk met die tragiese sonde van Numeri 25.  Deut. 23:5 gee ook ’n interessante interpretasie van Num. 22-24.  In Joshua 13:22 word vertel dat die Israeliete vir Bileam doodgemaak het.  Die Nuwe Testament is konsekwent negatief oor Bileam:   2 Peter 2:15–16, Judas 1:11 en Openbaring  2:14.

Fokus op wat God nou doen:  Wat het vir julle oopgegaan in jul gesprek oor hierdie teks?

Die teoloog Olson sê dat

the life of a prophet is like riding a   donkey. Balaam’s own personal ability to steer the course of      history and see what lies ahead is minimal, less than the animal on which he rides. Lest Balaam have any thought he can make an end run around God, the angel teaches Balaam that he must lay down his own initiative in cursing or blessing Israel and allow God to use him as God sees fit.

Antwoord met ons lewe:  Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.

FAMILIE-LEWE

Rus:  Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

Hoor:  Lees Numeri 22:22-35  – die verhaal van Bileam en sy donkie – in ’n kinderbybel.

Gesels oor die manier waarop God enige iets kan gebruik om sy wil te laat geskied.

Leef:  Bid vir mekaar.  Vra dat God julle sal help om altyd oop oë te hê vir sy teenwoordigheid in jul lewens.

kleingroepmateriaal, Numeri, selmateriaal

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.