Skip to main content

Kleingroepmateriaal: Numeri 13 en 14 – Vrees en vertroue, regverdigheid en genade

PERSOONLIKE LUISTER

Stop: Word stil.  Dink na oor die “reuse” in jou lewe, jou vrese en bekommernisse.  Noem hulle elkeen vir die Here.

Neem Waar:  Lees Matteus 6:25-34.  Lees die gedeelte ’n paar maal deer.  Dink na oor die wisselwerking tussen vrees en vertroue in jou eie lewe.  Iemand het gesê die pad na die beloofde land vra “dapperheid, inspanning en hoop”.  Wat is die beloftes van God waarop jy wag?  Wat is die vrese wat jou verhoed om dit in ontvangs te neem?  Is daar plekke waar jy eerder slawerny kies?  Watter kennis en ervaring uit die verlede herinner jou dat jy maar op God kan vertrou?  Waarvoor word jy tans geroep om God te vertrou?

Luister:  Skryf jou gedagtes in jou joernaal, sodat jy oor tyd kan agterkom hoe die Here besig is om jou te begelei rondom herhalende insigte en ingewings. Lees Num. 6:24-27 en eien dit vir jouself toe.

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan op julle reis met God.  Wat is die “reuse” in jul lewens?

Ingaan in God se tyd: Laat iemand Numeri 6:24-27 biddend voorlees.  Gee tyd vir stilgebed.  Eien dié seën van die Here vir julle toe.

Luister na God se Woord:  Lees Numeri 13:1-3, 26-33, 14:1-24.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit?  Wat troos jou, want ontstel jou, watter vrae veroorsaak die teks by jou?

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye:  Daar is baie geskryf oor die sonde van die Israeliete in hierdie gedeelte.  Baie klassieke skrywers het geargumenteer dat die mens se oer-sonde “trots” of hubris is.  Die volk se sonde op die drumpel van die beloofde land is egter nie trots nie, maar wanhoop (“despair”.)  Let op  hoe hul vrees veroorsaak dat hulle téén God se belofte kies, dat hulle vír slawerny kies.

Dink na oor jou eie lewe:  hoe beleef jy die wisselwerking tussen vrees en vertroue?  (Dink bv. aan vrae soos:  wanneer kry vrees die oorhand?  Wanneer is dit vir jou maklik om te vertrou?  Veroorsaak vrees soms dat jy nie gehoorsaam is aan God nie? ens.)

Kan julle aan maniere dink waarop ons ook, a.g.v. vrees, eerder slawerny kies as om God se belofte te ontvang?

Kyk hoe werk stories en vrees:  party verkenners gee ’n goeie dog waarskuwende verslag.  Hulle verwys na Enakiete, wat groot en sterk is.  Wanneer Kaleb egter ‘n positiewe verslag gee, kyk wat doen hulle:  hulle versprei stories en oordryf.  Nou skielik is die mense nie net groot nie, maar sommer afstamme-linge van mitiese wesens (“reuse” – lett. “Nephilim)”.  Kan julle aan soortgelyke maniere dink waarop vrees in ons gemeenskappe ’n houvas kry?

Luther het gesê dat die eerste gebod – “Jy mag naas my geen ander gode hê nie.” – beteken dat ons God boweal moet vrees, liefhê en vertrou.  Wat beteken dit vandag in jou lewe?

Luister weer na God se Woord:   Numeri 14 werp interessante lig op die verband tussen oordeel en genade.  Kyk na vers 18.  Wat dink julle beteken die woord “lankmoedig”?

Moses tree vir die volk in en herinner God aan God se eie woorde.  Moses verwys o.a. na Eksodus 20:5-6 (lees dit gou weer).  Nadat God die Tien Gebooie vir die volk gegee het, gaan maak en aanbid hulle ’n goue kalf (Genesis 32)!  Hierna word die Tien Gebooie wéér gegee.  Maar die uitbreiding is beduidend:  lees dit in Eksodus 34:6-7.  Wat is die verskille en wat, dink julle, beteken dit?  Wat sê dit vir ons dat hierdie uitbreiding kom ná die volk se afgodery?

Moses herinner God daaraan dat God vergewe.  God sê ook dat hy niemand sonder meer vryspreek nie.  Hoe help dit ons om Jesus se kruisdood te verstaan?

Dit beteken natuurlik dat Christene hierdie gedeelte met ek-stra perspektief lees.  Ons weet dat Jesus ons straf gedra het, sodat ons vrygespreek kan leef.  Lees Romeine 8:31-34.  Wat beteken die vryspraak in Christus vir jou persoonlik?

Fokus op wat God nou doen:  Waaroor het God vandag met jou gepraat?  Hoe moet jy reageer op God se stem?

Antwoord met ons lewe:  Bid saam en reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.

FAMILIE-LEWE

Rus:  Vertel vir mekaar van ’n keer wat jy bang was, maar God vir jou gesorg het.

Hoor:  Hierdie week se gedeelte is ’n gewilde Kinderbybel-gedeelte.  Lees dus Numeri 13-14 in enige Kinderbybel.  Julle kan dit selfs opvoer of op ’n ander manier kunstig uitbeeld

Leef:  Bid spesifiek vir dinge waarvoor julle bang is en vra God om julle te help om te vertrou.

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.