Kleingroepmateriaal: Leef Waarderend – 28 November 2010

Rus

Vertel van ‘n keer toe iemand vir jou erkenning gegee het en vir jou ruimte gemaak het om jouself te wees, al het jy eintlik duidelik anders opgetree as wat van jou verwag sou word.

Hoor

Lees Johannes 12:1-8

Wat in die teks tref jou?  Deel dit met mekaar.

  • Let op hoe anders Marta in hierdie teks optree as in Lukas 10.  Wat het gebeur om hierdie verandering teweeg te bring?
  • “God se stem is altyd ‘n stem van liefde.”  Bespreek.

 Leef

  • Hoe vra die Here van julle om – prakties – waarderend te leef?
  • Watter persoon met wie jy gereelde kontak het, kry die minste erkenning van mense?  Dink aan ‘n manier om iewers in die week iets te doen wat dié persoon sal laat besef dat dit wat hulle doen, waarde het.
  • Waardering vra dat ons opnuut na mekaar sal leer luister.  Opregte belangstelling gee aan mense hulle menswaardigheid terug.  Dink aan iemand wat jy gereeld sien, maar by wie jy verby leef.  Wat sou dit beteken om meer na hulle te luister?  Gaan doen dit by die eerste geleentheid wat jy kry!

(Verwys “Moed om mens te wees” – Elna Mouton e.a.)

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment