Kleingroepe vir 3de kwartaal 2014

Kleingroepe is ’n strategiese deel van ons roeping.  Dit is die ruimte waar ons leer om te LUISTER en te LEEF.  Dit is die plek waar ons waardes ingeoefen word:

  • Ons verwelkom almal (Insluitend)
  • Ons luister na God (Geloofsonderskeidend)
  • Ons is en maak dissipels (Bybelse geloofsvorming)
  • Ons gee om (Verhoudings)
  • Ons reik uit (Gestuur)
  • Ons waag in die geloof (Waagmoed)

Ons wil daarom elke gelowige laat tuiskom in ’n kleingroep. Dit is immers tussen geloofsvriende waar ons die beste leer wat dit beteken om sinvol te leef. Ons leer by mekaar hoe God werk. Ons geniet saam goeie tye en dra mekaar in swaar tye.

Sluit by ’n Kleingroep aan en word deel van ’n kring geloofsvriende wat saam deur die Bybel en by mekaar prakties te leer hoe om ’n volgeling van die Here Jesus te wees.  Skakel vandag in deur jou detail in hierdie vorm (klik op hierdie skakel) in te vul, met die nommer van groep wat jy verkies, en aan ons te stuur!

Kies enige van die volgende tipe groepe (of vorm ’n groep en laat ons weet daarvan):

1. Bybelstudiegroepe en Gemeenteselle

Hierdie groepe kuier saam, gesels oor die Bybel en die lewe en bid saam.  Hulle kom regdeur die week op verskillende tye van die dag bymekaar.  Die lys van die leiers en die detail van die groepe is op die kennisgewingbord in die kerkportaal.  Skryf by ons kleingroep webtuiste  in om die gemeente se materiaal outomaties te ontvang.  Jy kan ook enige van die leraars nader vir nog meer opsies vir materiaal. Kontakpersoon: Chris van Wyk.

Groepleiers (of kontakpersone), dag en tyd, materiaal:

SELGROEPE

1.1 DONDERDAGAAND 18:00

Chris van Wyk

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.2 DINSDAGAANDAAND 19:00

Robert Blignaut


1.3 SONDAGAAND 18:30

Louise Bam

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.4 WOENSDAGAAND 18:30

Mariette Rossouw

Leesrooster en Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.5 ELKE TWEEDE SONDAG NA KERK

Elmarie Venter

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.6 WOENSDAGAAND 18:00

Engela Verwey

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.7  LEESKRING SATERDAGMIDDAG 12:30

Mariette Rossouw

Geestelike boeke


1.8  STUDENTE GROEP WOENSDAGAAND 19:00

Tiaan van Eyk

In die Ark langs die kerk


1.9  JONG WERKENDES (Paartjies en enkellopendes)

Hannes Theron

Tyd en plek moet nog bevestig word


1.10  GESINNE MET KINDERS DONDERDAGAAND 18:30

Jaco en Annemarie Barnard

Somerstrand


1.11   WERKENDE GETROUDES EN JONG GESINNE DONDERDAGAAND

Ettiene & Ilse Le Roux

Reg oor die stad


1.12  JONG ONGETROUDE MANNEGROEP MAANDAGAAND 19:00

Joubert Loots

Beach Hotel in Somerstrand


1.13  JONG ONGETROUDE VROUEGROEP DINSDAGAAND 18:00

Rianita Van Onselen

Walmer, Lorraine, Sunridge omgewing


1.14  STUDENTE VROUEGROEP

Zandie Loots

Somerstrand omgewing. Tye moet nog bevestig word


1.15  VROUEGROEP (oorwegend getroud of verloof) MAANDAGAAND 18:30

Desire Vienings

Lorraine, Westering en Sunridge


1.16  LGBTI ONDERSTEUNINGSGROEP

Ds Rethie van Niekerk

‘n Konfidensiële ondersteuningsgroep vir homoseksuele persone en ouers van homoseksuele persone.  Tyd en plek moet nog bevestig word.


1.17  SENDING GEBEDSGROEP

Nellie Crouse


 BYBELSTUDIEGROEPE

1.18  MAANDAGOGGEND 10:00

Christine Veldsman

Efesiërs


1.19  DINSDAGOGGEND 07:00

Hannes Marais

Geestelike boeke


1.20  DINSDAGOGGEND 09:30

Senta Jacobs

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.21  ElKE TWEEDE DINSDAGAAND 19:00

Martie Coetsee

Beleef God


1.22  WOENSDAGOGGEND 08:30

Lynette van Wyk

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.23 WOENSDAGMIDDAG 15:00

Nellie Crouse

Job


1.24 DONDERDAGOGGEND 09:30

Rina Liebetrau

Geestelike boeke


1.25 DONDERDAGOGGEND 10:00

Yvonne Alberts

A Women’ s heart


1.26 DONDERDAGOGGEND 11:00

Leonara Clark

Ester


1.27 DONDERDAGMIDDAG 12:00

Gerda van der Westhuizen

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.28 DONDERDAGMIDDAG 16:00

Baby de Vos

Bybelboek


1.29 DONDERDAGAAND 18:45

Susan Human

Wanneer God stil bly


1.30 DINSDAGOGGEND 08:00

Johan Furstenberg

Die Bergrede


1.31 DINSDAGMIDDAG 14:30

Brenda van Rooyen

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


1.32 VRYDAGOGGEND 05:45

Helene Delport

Gemeente kleingroepmateriaal in aankondigings


 2. Bybelskool

Hierdie groep lees ’n Bybelboek hoofstuk vir hoofstuk deur.  Hulle kom weekliks op Woensdae 18:00 bymekaar om te reflekteer oor die betekenis van dié boek vir hulle lewe.  Baie geloofs– en lewensvrae word op dié manier beantwoord.  Skryf by ons Bybelskool.com webtuiste (http://www.bybelskool.com/) in om dié daaglikse bydraes outomaties te ontvang.  Jy kan dit ook net as ’n Boodskap vir die dag ontvang, sonder om die byeenkoms by te woon.  Die profeet Jeremia en die Klaagliedere van Jeremia word die derde kwartaal 2014 gelees. Program op die webtuiste.  Kontakpersoon: Chris van Wyk.

3. Op pad met God

Hierdie groep dink nuut oor dissipelskap, en leer saam van die unieke pad wat God met ons elkeen loop. Woensdagaande 18:30 is hulle midweek-afspraak met God. Daar in Sy teenwoordigheid kry ‘n ontmoeting-met-Hom en ‘n aanraking-deur-Hom telkens ‘n nuwe inhoud. Daar wys Hy die pad en leer Hy ons met ‘n verwagting hand-aan-hand met Jesus stap.  Elke dag.  Kontakpersoon: Mariette Rossouw.

4. Reisgenote in geloofsvorming

Hierdie groepe is op ‘n organiese reis waarin die proses van geloofsvorming uiteindelik aangegee word aan ‘n volgende groep of persoon in die gemeente of gemeenskap.  Op die reis word geïdentifiseer watter beweging van die Gees na vore kom in die mentee se lewe.  ‘n Geloofsgewoonte word gekies wat by die seisoen van geloofsvorming in sy of haar lewe pas.   Hierdie geloofsgewoonte word oor ‘n tydperk van 100 dae ingeoefen met ‘n mentor as afrigter en ‘n geloofsgroep as ondersteuning.  Die doel hiermee is bemeestering en lewensintegrasie.  Aan die einde van die reis kan die mentee die proses verder neem deur óf in ‘n volgende seisoen in te beweeg óf self ‘n mentor te word.  As hulpmiddel is daar ’n Mentorshandleiding en ’n Reisjoernaal met geloofsgewoontes beskikbaar vir mentors en mentees.  Kontakpersoon: Chris van Wyk.

5. Dissipelskap

Hierdie groepe fokus op die aanleer van ’n lewenswyse waar ’n intieme verhouding met God ’n werklikheid is. Die materiaal word vooraf deur elke groeplid deurgewerk en word dan in die groep bespreek. Kontakpersoon: Deon Loots.

5.1  Dissipelskap Module 2 (Studente)

Kontakpersoon JJ Greyling


5.2  Dissipelskap Module 1 (Nuwe groep)

Kontakpersoon Irma Loots, Woensdae 17:30


5.3  Dissipelskap Module 3

Kontakpersoon Irma Loots, Dinsdae om 16:30 in Somerstrand


5.4  Dissipelskap Module 4 (Gemengde groep jong werkendes en studente)

Kontakpersoon Deon Loots, Donderdag-aande 18:30 in Somerstrand


5.5  Gesin Dissipelskap

Sondag-aande om 17:30 in die Ark langs die kerk. Kontakpersone Jaco Barnard en Natalie Mansvelt.


     

Trackback from your site.

Leave a comment