Skip to main content

Kleingroepe 30 Nov tot 6 Des

FLOREER
Kleingroepmateriaal vir die week van 30 November tot 6 Desember

Rus

Volgende Sondagoggend se erediens handel DV oor die tema “floreer”. Gesels oor wat die term vir julle beteken. Deel met mekaar waar en hoe jy vanjaar “floreer” heet.

Hoor

Lees Psalm 92:13-16 (verkieslik uit die Ou Vertaling of Bybel Direkte Vertaling)

Die BDV vertaal v13 se “sterk wees / groei” as “gedy”.

• Gesels oor wat julle opval of aanspreek in die teksgedeelte.
• Hoe help hierdie Psalm ons om “floreer” te verstaan?
• Wat laat ’n mens floreer? Wanneer floreer ’n mens? Waartoe (doel) floreer ’n mens?
• ’n Mens hoor deesdae baie van die sogenaamde voorspoedteologie (“prosperity gospel”) – mense wat sê dat gelowiges noodwendig finansiële welvaart, goeie gesondheid, e.d.m. sal beleef. Wanneer gelowiges dan nié voorspoed beleef nie, word dit aan een of ander sonde in die gelowige se lewe (of erger nog, in hul voorsate se lewens) toegeskryf. Hoe is dit anders of dieselfde as jul gesprek oor “floreer”?
• Scot McKnight sê: The Spirit can take our abilities and transcend them, then take our inabilities and transform them into the gracious power of unity. To flourish, then, we need to be Holy Spirit people. Watter nuwe perspektiewe gee hierdie aanhaling vir julle?

Leef

Deel spesifieke gebedsbehoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

anders eenders, floreer, kleingroepmateriaal, selmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.