Skip to main content

GENADE – KLEINGROEPE: 2-8 NOVEMBER 2015

GENADE

Inleidend

Ons is ANDERS geskape deur God, maar in Christus word anderses EENDERS, deur Sy genade.

“The church is God’s world-changing social experiment of bringing unlikes and differents to the table to share life with one another as a new kind of family. When this happens, we show the world what justice, peace, reconciliation, and the life together are designed by God to be. The church is God’s show-and-tell for the world to see how God wants us to live like a family.”  [S McNight: Fellowship of Differents, p16].

Rus

Iemand open met gebed.

Raak dan stil vir 3 minute.  Elkeen dink na oor God se genade in sy/haar lewe.  Moenie net dink in terme van wat God vir jou doen nie, maar veral ook wie God deur sy genade vir jou is.

Gee ruim tyd vir getuienisse en kyk of julle sekere partone kan raaksien van hoe julle God se  genade ervaar.

Watter betekenis het God se genade vir julle, binne die konteks van die wêreld waarin ons vandag lewe?

Neem genoeg tyd om saam te bid en God te dank vir al sy genade oor ons lewe.

Hoor

Jesus is God se “Ja” aan ons.  Lees en bespreek die volgende verse.  Op watter manier sê God “ja” vir jou?

2 Kor 1:19-22

Fil 3:10-11

Kol 2:9-11

Hoe verander God se “Ja” deur Jesus jou lewe?

Die Heilige Gees is God se “Ja” aan ons.  Lees Efes 1:14.  Op watter manier sê God “ja” vir jou?

Hoe verander God se “Ja” deur die Heilige Gees jou lewe?

Leef

Scot McNight sê die kerk moet ‘n “grace-created and grace-creating fellowship of differents” [p48] wees. Lees ook die inleidende paragraaf hiermee saam.

Ek en jy is die “kerk”.  Wat moet in myself verander sodat God se plan met die kerk kan realiseer?

Wat gaan jy ANDERS doen om te wys dat jy in Christus EENDERS is met ander gelowiges, as voorbeeld van wat God vir die hele mensdom in gedagte het.

 

 

Kleingroepe

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.