Skip to main content

GETUIG – Kleingroepe 11-17 Oktober

 1. Matteus skryf sy evangelie aan Joodse Christene waarskynlik in die omgewing van Antiogië. Dit is waar Sirië vandag is, waar soveel onrus ook tans bestaan en waar Christene steeds ly vir hulle geloof. Hy moedig hulle aan om steeds voort te gaan om die evangelie regdeur die wêreld te neem ten spyte van die volskaalse teenstand wat hulle van die Joodse gemeenskap ondervind.  Vandag sou dieselfde boodskap waarskynlik gelui het, ten spyte van die teenstand van ISIS.
 2. Regdeur die evangelie doen Matteus baie moeite om Jesus se leringe as die vervulling van die wet aan te bied (Matt. 5-7 wat Jesus se Groot Gebed bevat) om so vir die gelowiges antwoorde in hulle gesprek met die Jode te gee. Hy koppel om dieselfde rede Jesus se lewe en bediening aan die vervulling van die hele OT boodskap, die heilige boek ook van die Jode.  Hy beklemtoon ook die samevatting van die wet in die Groot Gebod van die liefde (Matt. 22:34-40).  Maar, die belangrikste is Jesus se boodskap hier aan die einde van die evangelie.  Matteus motiveer hulle met die klem op Jesus se voortgaande teenwoordigheid ná sy opstanding.  Omdat Jesus met hulle sal wees, kan hulle almal fokus op die uitvoering van die Groot Opdrag (Matt. 28:19-20).

RUS

 1. Lees die inleiding hierbo en bespreek die konteks waarbinne ons die evangelie van Matteus gaan lees. Watter uitdagings het ons in ons getuienistaak?  Hoe motiveer Jesus se teenwoordigheid vir ons?
 2. Raak bewus van Jesus se teenwoordigheid in julle groep. Laat iemand Matteus se ander beklemtoning van Jesus se teenwoordigheid lees: “As twee van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan.  Want waar twee of drie in my Naam byeen is, daar is Ek in hulle midde.”  (Matt. 18:19-20).  Oordink biddend die betekenis hiervan.

HOOR

 1. Lees Matteus 28:16-20.
 2. Wat tref julle van hierdie Groot Opdrag van die Here Jesus? Laat elkeen vryuit deel watter insigte, beloftes en opdragte hom of haar hierin tref.

LEEF

 1. ‘n Mens kan die vier dele van Matteus se Groot Opdrag in 28:19-20 kernagtig as volg saam vat:
 • Die bediening aan die nasies is van primêre belang vir alle gelowiges: “Gaan dan”.
 • Die doop in die Naam van die Drie-enige God bevestig ons as gemeenskap van gelowiges.
 • Die navolging van Jesus is die primêre doel en inhoud van die evangelie: “leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”.
 • Jesus belowe om by ons teenwoordig te wees tot aan die voleinding.

Dink weer oor wat julle aan die begin gedeel het, en sê vir mekaar hoe ons/die gemeente/die kerk dit beter kan doen?

Sendingweek begin Sondag 18 Oktober.  Ons gaan verder gesels oor ons getuienistaak as geloofsgemeenskap.  Maak ‘n afspraak met mekaar om dit by te woon en raak betrokke volgens die gawes wat die Here vir julle gegee het.  Meer inligting by ons webtuiste en in die aankondigings.

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.