Kleingroepmateriaal oggenddiens 2-8 Feb

Laat Jesus deur jou Liefhê

RUS

• Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
• Sit gemaklik met jou oë toe. Laat iemand Johannes 8:1-11 rustig lees. Met watter karakter identifiseer jy die meeste: die skrifgeleerdes, die vrou, die dissipels wat die hele verhaal sien afspeel? Gee ruim tyd stilte. Laat elkeen neerskryf watter gevoelens hulle beleef wanneer hulle met daardie persoon identifiseer.

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.
Lees weer Johannes 8:1-11
1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
2. Wat bewonder jy die meeste van Jesus in hierdie teks? Hoe sal dit lyk wanneer dít wat jy bewonder in Jesus se optrede in hierdie verhaal, in jou lewe neerslag vind?
3. Op watter maniere is Christene vandag baie soos die wêreld, veral wanneer dit by karakter kom? Hoe kan ons dit regkry om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie?
4. Jesus wys in hierdie verhaal liefde. Stem julle saam dat Christene vandag baie worstel met die balans tussen verkeerde gedrag afwys en liefde toon? Dalk kan julle aan voorbeelde dink. Noem ook voorbeelde van mense wat liefde gewys het in slegte situasies.

LEEF

• Waartoe roep die Here jou nou? Is daar iemand spesifiek teenoor wie God wil hê jy moet hierdie tipe liefde wat ons in die teks sien, toon?
• Bid dat die Here julle sal help om met ’n hart soos Jesus te leef en lief te hê.
• Het julle kleingroep ’n spesifieke sendeling wat julle ondersteun? Hoe gaan julle die persoon hierdie week ondersteun? Indien julle nie ’n spesifieke sendeling ondersteun nie, bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.

kleingroepmateriaal, Laat Jesus deur jou leef, selmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.