Kleingroep Aanddiens 9-15 Feb

’n Hart wat betrokke raak

RUS

 • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
 • Gee kans dat dié wat wil, vertel hoe hulle die Here leer ken het. Probeer veral kyk wie die mense was wat die Here gebruik het in jou lewe, wat ’n rol gespeel het in die ontwikkeling van jou geloof. Dalk kan elkeen minstens een mens noem wat ’n rol in hul geloof gespeel het en vertel wat daardie persoon gedoen het.

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.

Lees Lukas 15:1-10

 1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
 2. In hoofstuk 14 praat Jesus oor gasvryheid en wys hoe die opdrag tot gasvryheid begrond is in God se gasvryheid, God se hart vir verlorenes (14:15-24). Lukas sluit die hoofstuk af met Jesus wat die eise van dissipelskap uitspel (14:25-33) en hulle met die gelykenis van die kragtelose sout oproep tot gehoorsaamheid (14:34-35). Die gelykenisse in hoofstuk 15 is dan van die helderste sketse van God se hart vir verlorenes in die Bybel, wat die gelykenis van God se gasvryheid nog verder neem.
  Let op na die volgende:
  • Jesus vertel dié gelykenisse vir die Fariseërs en skrifgeleerdes waarmee Hy eintlik hulle eie verlorenheid ontbloot.
  • Die verskil tussen die twee gelykenisse wat julle gelees het, is dat in die eerste die verlore skaap se nood beklemtoon word, en in die tweede die vrou se nood ten opsigte van die verlore muntstuk beklemtoon word. Waar die skaapboer vir die verlore skaap gaan soek, ter wille van die skaap, gaan die vrou soek vir die verlore muntstuk ter wille van haarself. Albei teken dus kante van wie God is en hoe Hy deur ons werk in die wêreld – ter wille van ons, EN ter wille van Homself.
 3. Wat beteken dit vir jou dat God jou ter wille van homself gebruik om te werk in die wêreld? En wat beteken dit vir jou dat God jou gebruik ter wille van homself?
 4. Christene het deesdae wêreldwyd dikwels ’n slegte naam, juis vanweë die maniér waarop hulle na “verlorenes” uitreik. Watter maniere veroorsaak aanstoot? Op watter maniere kan ons uitreik dat dit mense intrek in God se liefde, eerder as wegjaag?
 5. Ons dink baie keer dat ons net getuig wanneer ons vir iemand vertel van Jesus se liefde, daaroor praat. Op watter ander maniere kan ons getuig?
 6. Daar was ’n paar jaar gelede ’n beweging genaamd “ordinary attempts”. Hulle het gesê dat alle Christene die evangelie kan verkondig en dat jy nie dapper hoef te wees om dit te doen nie. “Ordinary attempts” is goed soos “random acts of kindness”; om vir iemand te vra hoe dit gaan… en te luister na die antwoord; om agter iemand se rug vir hulle te bid. Kan jy aan nog voorbeelde dink?

LEEF

 • Kom ons sê evangelisasie (om ander mense na Jesus te lei) is oor 5 jaar ’n normale deel van jou lewe. Dit sal beteken dat dit iets moet wees wat jy geniet en wat jy kán doen. Hoe kan jy evangelisasie ’n natuurlike, permanente deel van jou lewe maak? “Ordinary attempts” stel voor dat jy klein dink – moenie die wêreld verander nie, verander net een ding. Doen wat jy kan doen. Doen wat saak maak. Wees jouself. Help mekaar om te dink: hoe kan elkeen van julle, elkeen op hul eie unieke manier, die evangelie verkondig?
 • Het julle kleingroep ’n spesifieke sendeling wat julle ondersteun? Hoe gaan julle die persoon hierdie week ondersteun? Indien julle nie ’n spesifieke sendeling ondersteun nie, bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.

'n Hart soos Jesus, betrokke, getuig, verlore

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.