Skip to main content

Kleingroep aanddiens 2 tot 8 Feb

‘n Hart wat liefhet

 RUS

  • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
  • Vertel vir mekaar wanneer dit vir jou maklik is om iemand lief te hê. En wanneer is dit vir jou moeilik?

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.
Lees Matteus 8:1-4
1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
2. Jesus was al sy dissipels se voete. Ook Judas s’n, al weet hy Judas gaan hom verraai. Ook Petrus s’n, al weet hy Petrus gaan hom verloën. Hoe laat dit jou voel?
3. Hoe tree jy gewoonlik op wanneer jy verontreg voel? Hoe kan Jesus se voorbeeld jou help om sulke situasies te hanteer?

LEEF

  • Waartoe roep die Here jou nou? Is daar iemand wat jy moet vergewe of wie se voete jy moet was? Gee kans dat elkeen eers in stilte hieroor dink. As jy kan sien, deel met die groep wat die Here van jou vra. Bid vir mekaar.
  • Bid dat die Here julle sal help om met ’n hart soos Jesus te leef en lief te hê.
  • Het julle kleingroep ’n spesifieke sendeling wat julle ondersteun? Hoe gaan julle die persoon hierdie week ondersteun? Indien julle nie ’n spesifieke sendeling ondersteun nie, bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.

kleingroepmateriaal, selmateriaal. vergifnis, voete was

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.