Kerkdienste 2020

Ons mis die meelewing van ons lidmate in die kerkgebou. Veral ons kinders. Dit is só lekker om hulle vorentoe te sien hardloop om deel te neem in die kerk!

Ons besef egter dat ons nog nie die voorskoolse kinders in die konsistorie kan akkommodeer nie. En die kategese vir die laerskoolkinders kan ook nog nie hervat in die klaskamers nie. Ons volstaan dus hierdie jaar met die Kindertyd wat by ons twee Youtube dienste ingesluit is. Sowel as met die Lofkabouters op Youtube vir ons kategese.

Dink en bid egter saam met ons oor ons kinderbediening. Ons wil dit graag hervat in die nuwe jaar. Ons het leiers nodig wat sal voorvat en saam beplan aan die kinderbediening. Kontak my as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak.

Ons het twee besondere dienste wat voorlê. Die belydenisaflegging (22 November) en die Kerssangdiens (29 November).

  • Ons wil veral hoërskool lidmate sowel as ouer lidmate aanmoedig om die belydenisaflegging by te woon.
  • Ons wil veral families aanmoedig om die Kerssangdiens by te woon. Ons wil daar die Adventskrans en Adventskalender bekendstel. Uiteraard sal dit ook deel van die Youtube diens vorm.

Mag die Here ons in 2021 lei na ‘n meer normale situasie waar ons Hom weer saam kan aanbid.

Sterkte vir ons matrieks met die eksamen!

Groete

Chris van Wyk

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.