Jesus se bediening begin – kleingroepmateriaal 18-24 Augustus

Omgee gesprekke

Gesels oor jou eie doop óf die doop van een jou (of ’n familielid of vriend of vriendin se) kinders of kleinkinders.  Wat het dit vir jou beteken?   Wat beteken dit vir jou dat Jesus ook gedoop is?

Bybel lees

Die Storie werk met die verhale van die begin van Jesus se bediening soos ons dit vind in Matteus 3-4 en 11, Markus 1-3, Lukas 8 en Johannes 1-4 – onder andere die verhale van Johannes die Doper, Jesus se doop, die versoeking in die woestyn, die roeping van die dissipels, die bruilof in Kana, die verhaal van die Samaritaanse vrou en verskeie genesings, gebede en gesprekke met mense.  Watter verhaal het die meeste tot jou gespreek?  Hoekom?  Wat beteken dit vir jou?

Lees Matteus 3:13-17 (die doop van Jesus) en deel met mekaar wat julle daarin tref.

Gesels dan verder oor 2 of 3 van hierdie vrae wat uit Die Storie kom.

  1. Watter doel het Jesus se doop en versoekings gehad?
  2. Hoe sal jy Jesus se hoofboodskap vir die mense opsom?
  3. Hoekom het so baie mense Jesus gehaat?
  4. Jesus het vir Nikodemus gesê dat ons van-Bo gebore moet word.  Wat beteken dit?
  5. Na watter tipe mense het Jesus uitgereik?  Watter mense het Hy teengestaan?  Hoekom?
  6. Jesus het vir die Samaritaanse vrou gesê dat sy by Hom die lewende water kan kry om te drink, sodat sy nooit weer dors sal word nie?  Wat beteken dit vir jou?

Gewoontes en gebruike

Gebed vir mekaar is een van die wyses waarop ons afhanklikheid van God die beste erken en gevier word.  Draai twee-twee na mekaar.  Deel om die beurt een ding waarvoor jy graag wil hê die ander persoon moet bid.  Bid dan vir mekaar.  Spreek af om mekaar in die week te bel om te hoor hoe dit gaan.

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Vertel vir mekaar waar julle die seënende hand van die Here dié week ervaar het.  Hoe kan julle ander daarmee seën?   Dink aan getuienisse, uitreik, omgee, uitnooi, ondersteun en so meer.

     

Trackback from your site.

Leave a comment