HET JY DIT GESIEN….HET JY DIT GELEES…GAAN JY IETS DOEN ??????

My  oog dwaal terug na die liturgiese ruimte.  Die lang stroke materiaal wat dit aan die kante omsoom het, is weg. Die skilderye is af.  Waar die kruis en in doeke toegedraaide Christus gehang het is iets totaal nuuts. Vanwaar ek sit kan ek nie die teks lees nie, maar die volstroom  (van wat ookal ) vanuit ‘n perfekte hand vloei mildadig deur die teks. 

Die kinderkoor sing aangrypend in hulle onskuld en dit is asof hulle bruisende jeug ook die gemeente aangryp tot jubelende lofprysing.  Chris vind in sy prediking aansluiting by die film The Bucket List en waar ek nou op my lewenspad staan, begin dit ‘n werklikheid word.  Wonder jy ook soos ek wat op jou bucket list moet wees voordat ons die tydelike met die ewige verwissel?

Chris verwys telkens na die skildery en verduidelik hoe die oorvloei van God se genade uit ons geesvervulde lewens na ander moet oorvloei . Hy lees egter nooit die teks op die skildery nie. Hoe hard ek ook al probeer om die teks te lees, dit bly sonder sukses.

Na die diens bly ek rustig sit en groet bekendes soos hulle die kerk verlaat. Ek wil weet wat op die skildery staan.  Met bykans almal uit die kerk gaan staan ek voor die skildery.  Ek verkyk my aan die byna volmaakte hand en die oorvloedige vloei van die ”olie ”.  Die kunstenaar skrif lees vir my ongeoefende oog effe moeilik . Ek lees:

“Die Gees van die Here is op My, omdat hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating aan die gevangenes uit te roep en herstel van gesig aan blindes,  om onderdruktes in vryheid uit te stuur, Om die genadejaar van die Here aan te kondig .“  Lukas 4 v 16-10

Ek staan in stille verwondering en kyk na die skildery se samestelling. Die stroom sny deur die middel van die teks, so asof hy alles saamvat na waarheen hy val.  Is ek die “my” in die teks? Is dit wat ek moet gaan doen omdat die Gees van die Here so oorvloedig oor my kom sodat ek dit moet laat oorloop na ander? Ek gaan haal my kamera want in hierdie teks is iets vasgevang wat ek vir die oomblik nie kan assimileer nie.

Terug by die huis kon ek die skildery in detail op die rekenaar bekyk – die wonder van die tegnologie!   Ek kon in-zoom sodat die kunstige letters uitmekaar skuif en ek die teks letter vir letter kon lees. Die teks is so bekend. Ek gaan haal my Bybel en soek die teks op.

Skielik val alles in plek. Dis Jesus wat aan die woord is en Hy praat van Homself. Dis HY wat gesalf is en die opdrag was aan Hom. Die hoofletters in die Bybelteks verwys na Hom. In die teks op die doek is die verwysing in klein letters (is dit dalk ek ?).

Alida Bothma (die kunstenaar): as dit ‘n skryffout was, het Iemand jou pen vasgehou. Dit het vir my duidelik geword dat die oorvloedige genade wat ek ontvang, deur my, na ander moet loop. Jy het wetend of onwetend my “Bucket List“ aangespreek. Ek hoop dat my gewaarwording ook aan almal wat hierdie belewenis lees, sal laat deel in die genadejaar wat ons met mekaar moet deel en na ander moet uitdra.

As jy tot hier gelees het, dankie dat  ek dit met jou kon deel.

Vrede en vreugde

Frik Buys

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.