Hemelvaart 2019 – ‘n Uitgestelde verwagting leer ons volhard

Kinders wat kan wag op beloning, doen beter op skool en vaar oor die algemeen beter in die volwasse lewe wat wag. Maar, net so belangrik as die ervaring van die krag van die Heilige Gees en die besig wees met die koninkryk van God wat Jesus besig is om te vestig, is die uitsig op die eindpunt, die hemel, dit waarvan die Hemelvaart ons herinner. Dit is ons uitgestelde verwagting, die NT gebeure wat ons leer om te volhard en uit te hou.

Kom luister vanaand weer na die nut van die hemelvaart in ons geestelike lewe en skep opnuut moed uit die betekenis daarvan vir jou:

Die Heidelbergse Kategismus spel die nut van die hemelvaart van Christus vir ons soos volg uit in vraag en antwoord 49. Daar is drie betekenisse vir ons:

  1. Ten eerste dat Jesus in die hemel ons Voorspraak by die Vader is (1 Joh 2:1; Rom 8:34).
  2. Ten tweede dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof; ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (Joh 14:2; 17:24; 20:17 2:6).
  3. Ten derde dat Jesus sy Gees as waarborg na ons toe stuur (Joh 14:16; 16:7; Hand 2:33; 2 Kor 1:22; 5:5) deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (Kol 3:1).

Somerstrand NG Kerk 18:30

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.