Groei saam – 28 Sept – 4 Okt

28 Sept. tot 4 Okt. 2014

Gesels Saam

Groei saam - 28 SeptemberRaad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

 1. Kon jy iemand al uitnooi kerk toe of na jou kleingroep? Hoe het hulle gereageer?
 2. *Hoe gaan dit met julle groep se uitreik projek?
 3. Wie was vir jou van die grootste voorbeelde van Christelike liefde?

Groei Saam

Lees 1 Korintiërs 13:4-5 en Efesiërs 4:2.

Om saam te groei vereis ……………………………………………………………………………..?

Lees 1 Korintiërs 13:6 en Efesiërs 4:15.

Om saam te groei vereis ……………………………………………………………………………..?

Om die waarheid in liefde te openbaar

 • Ondersoek ……………………………………………… (Matt. 7:3-5)
 • Beplan jou ………………………………………………. (Spr. 25:11)
 • Beplan jou ………………………………………………. (Spr. 25:12)
 • Beplan jou ………………………………………………. (Spr. 12:18)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Spr. 16:21)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Spr. 15:1)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Gal. 6:1)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Spr. 24:26)

Lees 1 Korintiërs 13:13, Kol. 3:13 en Matteus 7:12.

Om saam te groei vereis ……………………………………………………………………………..?

Bespreek

 1. *Om saam te groei vereis drie baie belangrike aspekte van liefde: geduld, waarheid/eerlikheid en vergifnis?  Watter een spreek jou die meeste aan? Hoekom?
 2. Waar duik ongeduld die meeste op in jou lewe?
 3. Wat is die verskil tussen veroordeling van mense en om hulle in liefde te konfronteer?
 4. Hoe reageer jy as mense jou seermaak? Hoekom is dit so moeilik om ander te vergewe as hulle jou seergemaak het?  Wat is die gevolge as jy kies om iemand nie te vergewe nie?

Dien Saam

 1. *Is daar iemand in die gemeente of selfs in jou kleingroep met wie jy versoen wil word?  Moenie langer wag nie.  Reik uit dié week met eerlikheid en vergifnis.

Deel saam

 1. *Hoe sal onvergewensgesindheid en weersin in jou verhouding met iemand anders wat die Here nie ken nie beïnvloed in hulle ontvanklikheid teenoor die Here Jesus?  Watter verskil kan ’n herstelde verhouding met jou maak in daardie persoon se lewe?
 2. Hoe sal eenheid en liefde in die gemeente ons gesamentlike getuienis na die gemeenskap beïnvloed?

Aanbid saam

Raad:  As julle meer as 8 mense in jul groep is, kan julle gerus oorweeg om in kleiner groepe van 3 of 4 mense te verdeel vir die aanbidding.

 1. Dink na oor die boodskap van dié byeenkoms aan jou. Is daar iemand wat jy moet vergewe?  Skryf dit neer.
 2. *Een van die beste maniere om mekaar te help, is om vir mekaar te bid.  Deel gebedsversoeke rondom geduld, waarheid/eerlikheid of vergifnis met die groep en bid vir mekaar.  Moenie te veel detail gee nie.  Noem net die persoon of saak en bid vir mekaar.  Vra die Here om julle met sy liefde te vervul.
 3. Raak betrokke as groep by een van die baie bedieninge in ons gemeente. Vra ’n vrywilliger om uit te vind watter moontlikhede daar is sodat julle volgende week ’n keuse kan uitoefen.

Kleingroepmateriaal en dagstukkies gebaseer op Rick Warren se “40 Days of Community”.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.