Goeie Vrydag 09:00 – My God, my God, waarom het U my verlaat?

Dit is Goeie Vrydag, die dieptepunt van hierdie Heilige Week. Ons fokus op Psalm 22 as ‘n Psalm van Dawid, op sy soeke na God. Daarmee kan ons ook identifiseer in ons eie soeke na God. Dit is egter terselfdertyd ‘n Psalm van Jesus aan die kruis, ‘n Psalm wat Hy heel moontlik in sy geheel gebid het aan die kruis. Daarna vier ons dan nagmaal met ‘n ingehoue vreugde, want die lyding van ons Here Jesus het vir ons vrede met God gebring.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.