Skip to main content

God is RUS

Teologiese raamwerk

Vals narratief: Marta se manier is die beste.
Ware narratief: Maria se manier is die beste.

In ’n kultuur wat alles moontlik probeer om tyd te “spaar”, raak ons tyd al minder. Die fokus skuif van wie ons is (wees-funksie), na wat ons bereik (doen-funksie). Ons begin dink dat ons waarde afhang van ons produksie.

Een gevolg hiervan is oppervlakkigheid, ook in ons verhouding met God. Dit lei dan weer tot frustrasie met ons geestelike lewe. Maar daar is nie kitsoplossings of kortpaaie vir geestelike groei nie. Ons het tyd nodig om te groei in ’n diep, vervullende Christelike lewe.

Ons besige, haastige lewens verlei ons ongelukkig dikwels om die belangrike goed af te skeep: verhoudings, geestelike gewoontes en selfsorg.

As we spend time in quiet and rest and contemplation, sitting at the feet of Jesus, we gain strength to act in wisdom in the hustle and bustle of a busy world. In slowing down we can hear the Spirit whisper that we are loved, and then we begin to reflect the glory of the Christ who is within us. We become the kind of people this frazzled and frightened world most needs. (James Bryan Smith)

Geloofsgewoonte vir die week:  Stadiger

Haastigheid is die dwelm van ons era. Ons is verslaaf aan spoed. Robert Barron sê: “The deepest part of the soul likes to go slow, since it seeks to savor rather than to accomplish; it wants to rest in and contemplate the good rather than hurry off to another place.” Groei neem tyd. Ons oefening dus hierdie week: beweeg stadiger, waardeer die oomblik, rus en oordink.

Oefen:

Probeer een of meer van die volgende hierdie week:
1. Voor jy in die oggend opstaan, dink aan die dag wat voorlê. Gee die drie dinge wat die swaarste op jou hart lê, vir God. Vra hom om daarna om te sien terwyl jy jou dagtaak verrig. As jy gespanne of gejaagd raak, herinner jouself dat jy jou bekommernisse vir God gegee het.
2. Haal diep asem. Wanneer jy gespanne of gejaagd raak, fokus op diep, stadige asemhaling.
3. Stap stadiger. Ry stadiger. Ry in die linkerbaan. Staan in die langste ry in die winkel. (Sterkte.)
4. Praat stadiger. Kyk mense in die oë.
5. Kou stadiger. Sit langer by die etenstafel. Beplan ’n ete saam met vriende. Neem tyd om die kos te maak. Kuier rustig saam.
6. Beplan jou dag sodat jy nie van die een plek na die volgende jaag nie, maar eerder tyd het om by elke plek aan te kom, sodat jy volledig teenwoordig kan wees op elke plek en in elke oomblik.
7. Wanneer jy Bybel lees, lees stadig. Laat elke woord in jou gedagtes rondrol.

Vrug:

Dit mag moeilik wees om stadiger te leef, maar die vrug kan dit die moeite werd maak:
• Ons leer geduld – om met grasie te wag.
• Ons word bevry van die verslawing aan spoed en produksie, die behoefte aan kortpaaie (ook geestelike kortpaaie).
• Ons leef elke oomblik ten volle.
• Ons vertrou God se tydskedule.
• Ons leer die Gees se werk ken as iets wat nie in ’n kits gebeur nie.
• Liefde kry die kans om dieper te groei en vrug te dra.

Oordink:

• Wanneer ons so van spoed verander (veral as ons verslaaf is aan gejaagdheid), sal dit voel asof ons innerlike sisteem se ritme omvêrgewerp is. Dit mag lei tot frustrasie. Wees bewus van hoe die stadiger pas jou laat voel. Probeer verstaan waarom jy so voel.
• Hierdie oefening is in stryd met ons heersende kultuur. Watter uitdagings het die stadiger pas vir jou gebring? Is dit ’n gewoonte wat jy in jou lewe wil inwerk?
• Kan jy aan nog vrugte dink wat sal groei uit hierdie gewoonte?

Kleingroep

Rus

Stop. Ontspan. Wees rustig. Probeer om nou volledig hiér te wees en nie te fokus op die horlosie en wat jy volgende moet doen nie.
Kyk na hierdie week se geloofsgewoonte. Probeer tydens jul byeenkoms juis rustig wees ter wille van mekaar. Maak tyd vir mekaar. Luister na mekaar. Laat elkeen vertel wat in hul week gebeur het. Gesels oor die goed wat julle jaag. Gee genoeg tyd sodat elkeen gehoor word en verhoudings kan groei. Oorweeg dit om rustig saam te eet.

Hoor

Lees Lukas 10:38-41 en die Teologiese Raamwerk
• Deel met mekaar: wat het jou opgeval, geraak of watter vrae het jy n.a.v. die Skriflesing en die teologiese raamwerk?
• Hoe laat hierdie verhaal jou voel en hoekom?
• Natuurlik speel Marta en Maria se persoonlikhede ’n rol in hul optrede. Tog is dit uiteindelik nie hul persoonlikhede wat ter sprake is nie, maar hul keuses: Marta kies om te dien terwyl Maria kies om te luister. Op watter maniere luister jy gereeld na Jesus? Watter aktiwiteite / versoekings hou jou weg van jou tye van luister?
• Die probleem is natuurlik nie dat Marta diensbaar is nie! So, wat is die probleem? Hoe kan ons weet wanneer om te doen en wanneer om te luister?
• Dit wil voorkom asof ons samelewing baie meer waarde heg aan “doen” / produksie as aan “wees”. Hoe ervaar julle dit?
• Stem julle saam dat dié dinge wat regtig belangrik is, meer tyd in beslag neem? Dalk kan julle aan voorbeelde dink wat dit illustreer?
• Vertel vir mekaar watter keuses julle moet maak om minder besig te wees, om tyd te hê vir die belangrike dinge. Probeer mekaar help om te onderskei wat nou belangrik is en watter aanpassings nodig is.
• Kyk weer na die aanhaling in die Teologiese Raamwerk. Lees dit rustig en deel met mekaar wat daarin vir jou uitstaan of jou tref. Hoe beleef jy dit in jou lewe?

Leef

• Watter impak het gejaagdheid op jou lewe en verhoudings? En op jou verhouding met God?
• Wat, indien enigiets, vra God nou van jou? Bid vir mekaar.

kleingroep, kleingroepmateriaal, Marta en Maria, rus, selgroep, selmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.