Skip to main content

God is REGVERDIG: 13-19 Sept

TEOLOGIESE RAAMWERK

God praat met ons deur sy Woord.  Regdeur die eeue gebruik Hy die geskrewe Woord – die Bybel – die gesproke woord – die prediking en getuienis – en die vleesgeworde Woord – Jesus Christus.

In die Bybel hoor ons aan die een kant dinge wat ons aanspreek in ons sondigheid en tot bekering wil lei.  Aan die ander kant hoor ons in die Bybel dinge wat ons oortuig van God se liefde vir ons, en dat Hy dit goed bedoel met ons.  Dat Hy regverdig is, barmhartig, genadig (Ps. 111).  Die Bybel gee ons insig, krag, troos en inspirasie vir ons lewenspad (Ps. 119).  Elke keer wat ons die Bybel lees of daarna luister, groei ons vermoë om God se stem te herken en daarop te reageer (Hebr. 4:12).  Ons glo immers dat die Bybel die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word (Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 7).

Die dinge wat ons egter elke dag lees en hoor in die media en gesprekke kan op verskillende maniere God se Woord uitdoof in ons lewe.  Selfs goeie boeke en goeie sprekers kan ons doof maak vir God se Woord.  Hoekom?  Want ander geskrifte en skrywers kan só maklik die plek van God en sy Woord in ons lewe inneem.  Geen geskrif of skrywer mag op enige manier in die plek van of naas die Bybel ‘n normatiewe rigtinggewende rol in ons lewe inneem nie.

Die Bybel bly dus die primêre manier waarop die Heilige Gees ons ore open om God se stem te kan hoor, ondersteun deur die prediking en getuienis.  Sonder ‘n persoonlike besig wees met die Bybel gebeur dit net te maklik dat ons ore God se stem nie meer so goed kan herken nie.

Wanneer ons dus erns maak om die Bybel persoonlik te lees, gebeur die wonder dat ons in die Bybel  die stem van God herken.  Nie omdat mense of die kerk soseer sê dat die Bybel die Woord van God is nie, maar: “omdat die Heilige Gees in ons hart getuig” dat die boeke van die Bybel van God is. Die bewys dat die Bybel die Woord van God is, lê immers in die bladsye daarvan opgesluit (NGB artikel 5).

GELOOFSGEWOONTE VIR DIE WEEK: Bybellees

In the Bible God gives us revelations of himself which leads us to worship, promises of salvation which stimulates our faith, and commandments expressing his will which demand our obedience.  This is the meaning of Christian discipleship.” John R.W. Stott

Daar is baie verskillende Bybelstudie metodes, sommige meer informatief van aard en ander meer formatief van aard.  Die idee met alle metodes is om beide die breë lyne van boek of hoofstuk van die Bybel asook die fyner detail daarvan raak te lees en die betekenis en die impak daarvan vir ons lewe te oorweeg. Dit is juis in die refleksie en nadenke oor die betekenis van die Bybel dat geestelike groei plaasvind, dat ons God se stem hoor.

OEFEN

Jy kan enige sisteem gebruik om vir jou aantekeninge te maak, selfs kort aantekeninge in die kantlyn van die Bybel.  Hier is drie metodes van Bybellees waaruit jy kan kies of een na die ander kan probeer.  Kies een van hierdie metodes en gebruik dit om diep in die teks van Psalm 111 te delf na die rykdom wat God vir jou daarin opgesluit het, selfs meer as een keer dié week.  Ons gaan die Psalm ook in die kleingroep saam lees.

1. Drie simbole

Werk met drie simbole en merk dit in die kantlyn van jou Bybel, dinge waaroor jy dan kan reflekteer:

– IETS WAT JOU GETREF HET

? – IETS WAAROOR JY ‘N VRAAG HET

 – IETS VAN GROOT BETEKENIS

2. Eenvoudige luistersiklus

RUS

 • Raak bewus van jou diepste behoeftes.
 • Gee dit in gebed aan God.

HOOR

 • Lees die Skrifgedeelte hardop.
 • Dink na oor wat jou daarin tref.

LEEF

 • Wat lê die Here nou op jou hart?
 • Besluit op ‘n gepaste reaksie en sluit met gebed af.

3. Drie vrae (Stott)

 1. Watter insig tref jou?
 2. Watter belofte inspireer jou?
 3. Watter opdrag motiveer jou?

KLEINGROEP

Ons gaan die luistersiklus gebruik in die kleingroep om Psalm 111 te lees.

RUS

 • Deel met mekaar wat jou in die Teologiese Raamwerk getref het. Deel met mekaar wat jy in jou eie Bybellees ervaar het.
 • Raak nou bewus van jou diepste behoeftes. Gee dit in stil gebed aan God. Iemand begin met ‘n gebed vir die saamlees in die Bybel.

HOOR

 • Terwyl iemand Psalm 111 voorlees, fokus op watter gedagtes, beelde of vrae by jou opkom. Neem twee minute stilte om daaroor na te dink na die voorlesing.
 • Ons ontvang God se Woord deur na mekaar te luister. Deel met ons watter insig jou tref, watter belofte jou inspireer, watter opdrag jou motiveer.
 • Dink ná oor wat in die prediking Sondag daaroor vir jou getref het en deel dit met ons. Die preek is by ons webtuiste www.ngkerksomerstrand.co.za.
 • Iemand lees weer die Psalm voor. Luister nuut na die Skrifgedeelte. Raak bewus van hoe hierdie gedeelte jou nou ruk en/of troos.

LEEF

 • Ons gesels saam oor watter moontlikhede God in ons tyd saam vir jou oopgemaak het? Watter van dié moontlikhede voel jy wil God hê moet jy laat vaar/ontgin?
 • Sê vir ons wat jy nou gaan doen. Dit is hoe ons God se genade uitleef en vir ander aangee.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.