God is LIEFDE

Teologiese raamwerk

Vals beeld van God: God se liefde is voorwaardelik.
Ware beeld van God: God se liefde is onvoorwaardelik


Ons ore is al so afgestomp vir die woorde: “God het jou lief,” dat ons nie meer ’n
idee het wat dit werklikwaar beteken nie. Wat beteken dit? Wat beteken die woorde: “God het jou lief”?

Wel, dit beteken, onder andere: Jy word aanvaar. Jy word nie verwerp nie. Jy het waarde. Jy beteken iets. Jy is nie alleen nie. Iemand weet van jou. Iemand verlang na jou. Iemand se hart klop vinniger oor jou. Jy is vergewe. Jy is vrygespreek. Jy is skoon. Jy is heelgemaak. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef niks te vrees. Jy hoef oor niks bekommerd te wees nie. Jy is veilig. Jy hoef nie jouself te bewys nie. Jy kompeteer met niemand nie. Jy hoef nie ’n sukses te wees nie. Jy kan ontspan. Jy kan die wrok wat jy koester laat gaan. Jy kan vergewe. Jy kan vryspreek. Jy is vry.

God se liefde is nie iets buite ons bereik nie. Ons hoef nie eers op ’n spesiale plek in ons lewe te kom waar ons gereed is en reg is en waardig is om God se liefde te ontvang nie. God het ons al reeds lief. Ons is reeds binne-in God se liefde. Ons kan maar net ontdek hoe wyd en ver en hoog en diep God se liefde vir ons strek. Ons kan maar net tot stilstand kom en onsself verwonder aan die volle implikasies van God se liefde vir ons.

Die Engelse vertaling van Psalm 23 sê mooi: “Surely your goodness and love will follow me all the days of my life …” God se goedheid en liefde agtervolg ons. Dikwels is dit ons wat weghardloop vir God se liefde, soos die verlore seun. Dan moet ons weer tot stilstand kom, sodat God se liefde ons kan inhaal, en ons God se onvoorwaardelike liefde in ontvangs kan neem.

Geloofsgewoonte vir die week

Lectio Divina

Lectio Divina beteken letterlik “Goddelike lees”. Dit is ’n manier van Bybellees wat die Bybel toelaat om ons te vorm, ’n manier van lees wat luister na die hart. Hierdie antieke manier van lees gaan terug tot by die Shema, waar daar spesifieke gedeeltes uit die Hebreeuse Bybel gelees is met stiltes en klem op sekere woorde. Die vroeë Christene het Lectio Divina gesamentlik beoefen. Later het dit ’n meer individuele dissipline geword.

Met Lectio Divina lees ’n mens ’n Bybelgedeelte – gewoonlik nie meer as ’n paar verse nie – ’n paar keer oor, stadig, elke woord en frase word oordink, terwyl ’n mens die hele tyd bedag is op die impak wat die woorde in jou hart het. Op ’n manier is mens eintlik besig om die Woord te bid. Dit verskil radikaal van Bybelstudie, wat ’n meer informatiewe lees van die Bybel is.

Informatiewe lees van Bybel:
• Lees met die verstand om te begryp
• Verstaan
• Inligting
• Versamel kennis
• Beheer
• “Doing”
• Funksioneel – Bybel is hulpmiddel

Formatiewe lees:
• Lees met die hart om te ontvang
• Luister
• Transformasie
• Verhouding: om Iemand te ken
• Broos
• Being
• Verhouding – Die Bybel is die stem van God.

Oefen:

1. Kies ’n Skrifgedeelte. Om mee te begin kan jy dalk 1 Korintiërs 13:4-8 gebruik.
2. Gebruik ’n paar oomblikke om net te ontspan. Dalk kan jy op jou asemhaling fokus.
3. Eerste lees: Lees die gedeelte stadig deur. Stop tussen elke frase (bv. “Die liefde is geduldig” [pouse] “Die liefde is vriendelik” [pouse], ens.) Na die eerste lees, wees vir ’n paar oomblik stil.
4. Tweede lees: Lees die teks weer stadig deur en stop na elke frase. Stop dié keer egter langer. Wees bewus van die woorde of frases wat jou aandag trek of uitstaan. Na die tweede lees, maak ’n nota van daardie woorde of frases.
5. Derde lees: Lees die gedeelte tot by die woord / frase wat vir jou uitgestaan het. Lees die woord / frase ’n paar keer.
6. Oordink: Reflekteer vir ’n tyd lank oor die frase wat jou geraak het. Herhaal dit nog ’n paar keer. Kyk watter gedagtes die woorde by jou losmaak – dalk oor ervarings uit die verlede, ander Skrifgedeeltes, ens. Laat dit jou hart, jou begeertes en jou vrese raak. Begin nadink: “Wat sê God spesifiek vir my?”
7. Gebed: Laat die laaste vraag ’n gebed word. Vra vir God: “Wat sê U vir my deur die gedeelte?” Luister. Skryf neer wat jy voel God vir jou sê.
8. Rus: Wees gewoon vir ’n tydjie stil. Geniet God se teenwoordigheid.
9. Reageer: Vra vir jouself en vir God: “Waartoe word ek geroep deur die woord wat ek ontvang het?” Skryf jou antwoord neer.

Kleingroep

Rus

Vertel vir mekaar: hoe het jy as kind probeer om liefde te “verdien”? Wanneer voel jy geliefd? (Kyk na die inligting oor liefdestale onder “Huisgeloof”.)

Hoor

Lees Lukas 15:11-24 en die Teologiese Raamwerk
• Deel met mekaar: wat het jou opgeval, geraak of watter vrae het jy n.a.v. die Skriflesing en die teologiese raamwerk?
• Ons word groot met prestasie-gebaseerde aanvaarding (“performance-based acceptance”). Gesels oor hoe hierdie “aanvaarding” in ons wêreld funksioneer en beleef word. Hoe verskil dit van God se liefde? Hoe kan ons God se liefde verstaan te midde van so ’n wêreld?
• Ons glo ook ons moet God gehoorsaam. Hoe leef ons vanuit God se liefde én is gehoorsaam – sonder om wetties te wees?
• James Bryan Smith sê: “Legalism limits; love compels”. Wat dink julle daarvan?
• Die teologiese raamwerk praat so bietjie oor wat dit beteken om te sê God is lief vir ons. Wat beteken dit vir jou dat God jou lief het? Hoe lyk daardie liefde? Hoe beleef jy dit?

Leef

• Kon jy al hierdie week se geloofsgewoonte beoefen? Vertel vir mekaar wat jy gedoen het en hoe jy dit beleef het.
• Wat, indien enigiets, het jy oor jouself en oor God geleer toe jy dit gedoen het?

kleingroepmateriaal, lectio divina, selmateriaal. God is liefde

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.