Skip to main content

God is goed Kleingroep

GOD IS GOED Teologiese raamwerk

Vals beeld van God: God laat dit goed gaan met goeie mense.
God laat dit sleg gaan met slegte mense.

Min van ons sal hardop sê dat God goeie mense seën en slegte mense straf. Meeste van ons weet (ten minste in teorie) dat God genadig is. Ons weet dat hy sy goedheid aan alle sondaars bewys, maak nie saak hoe “groot” hul sonde in mense se oë is nie, want in God se oë is alle sonde immers ewe groot.

Tog, al verstaan ons dit in teorie, is daar dikwels ’n onuitgesproke behoefte, diep in ons harte, dat God ons sal beloon vir ons goeie lewe en ons sal behoed van pyn en swaarkry in hierdie lewe. Wanneer swaarkry en pyn wel ons lewe binnekom, kan ons nie anders as om te twyfel aan God se goedheid nie. As God regtig goed is, dan sal God tog nie hierdie lyding in my lewe toelaat nie, nie waar nie?

By Jesus leer ons dat God goed is (Matteus 18:17). God laat die son opkom oor slegtes en goeies, hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen (Matteus 5:45).

“God is goed” beteken nie dat die lewe van ’n kind van God lekker en maklik is nie. God is goed, ja, maar God is goed vir alle mense. God trek nie sy kinders voor nie. Om die waarheid te sê, God vra dikwels van sy kinders om ’n swaarder pad te stap. God se goedheid is nie te vind in ’n lekker lewe sonder pyn en probleme nie, maar om God se goedheid raak te sien te midde van die lewe en die wêreld se gebrokenheid.

Geloofsgewoonte:  Stilte

Stilte is soos ’n blikoopmaker wat die binnekant van ons harte oopmaak. Dit laat die innerlike geraas en chaos bedaar. In die proses groei ons vermoë om oper te wees vir God.

Dink na:

1. Hoe vermy jy stilte?
2. Hou jy daarvan om stilte te vul met klank en inligting? Wat beteken dit?
3. Waar in jou lewe het jy stilte met God?
4. Hoeveel tyd gee jy elke dag aan stilte (m.a.w. geen woorde, gedruk of gehoor)?

Oefen:

• As stilte vir jou nuut is, begin met 5 minute. Vind ’n gemaklike plek om te sit. ‘n Sagte alarm kan jou help om nie die hele tyd vir die horlosie te loer nie. Herinner jouself dat jy in God se teenwoordigheid is en word stil. Wat hoor jy? Stemme, die verkeer, jou asemhaling, die wind, gedagtes wat maal? Laat die geraas gaan. Wees by God. Na 5 minute, reflekteer oor hoe jy gevoel het, wat met jou gebeur het.
• Die voordele van stilte word dikwels eers gesien in die vrug wat dit dra, eerder as die stilte self.

Kreatiewe voorstelle:

Soek klein tydjies wat jy kan afknyp deur die loop van die dag.
Staan ’n bietjie vroeër op.
As jou gedagtes nie wil stil raak nie, hou ’n notaboek naby. Skryf dit neer en los dit daar.
As jy sukkel om stil te raak, kan jy dalk eers fokus op jou asemhaling. Of herhaal n.a.v. Ps. 46:11: “Wees stil en weet ek is die Heer.”

Kleingroepmateriaal

Rus

Was jy al ooit in ’n situasie wat jou God se goedheid laat bevraagteken het? Vertel wat gebeur het en hoe dit jou laat voel het.

Hoor

Lees Johannes 9:1-7 en die Teologiese Raamwerk
• Deel met mekaar: wat het jou opgeval, geraak of watter vrae het jy n.a.v. die Skriflesing en die teologiese raamwerk?
• Ons wonder dikwels wat mense gedoen het om swaarkry te verdien. Hoekom is dit so ’n algemene reaksie op swaarkry?
• God is in beheer. Die uiteinde van alles is in sy hande. (Kyk gerus na Johannes 16:33.) Hoe laat dit jou voel? Bring dit vir jou hoop? Frustrasie? Hoekom?

Leef

• Kon jy al hierdie week se geloofsgewoonte beoefen? Vertel vir mekaar wat jy gedoen het en hoe jy dit beleef het.
• Wat, indien enigiets, het jy oor jouself en oor God geleer toe jy dit gedoen het?
• Was dit moeilik om 5 minute stilte te vind elke dag?

 

geloofsgewoonte, God is goed, Kleingroepe, kleingroepmateriaal, selmateriaal, stilte

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.