God is BARMHARTIG: 27 Sept – 3 Okt

TEOLOGIESE RAAMWERK

As ons hoor dat God barmhartig is, dink ons baie keer dat dit beteken dat Hy ons enige pyn en leed kan en sal spaar; dat Hy sal sorg dat ons nie in die moeilikheid kom nie; dat Hy sal sorg dat ons voorspoed het; dat Hy sal sorg dat niks ons fisies en andersins ontbreek nie.  Kortom, dat Hy daar is om ons lewe te laat uitwerk.  Die prentjie wat ons van Hom het, is dat Hyself soos die Barmhartige Samaritaan ons sal optel, en versorg as ons dit nodig het (Luk. 10).

Dit is natuurlik waar dat Hy soos die Barmhartige Samaritaan is.  Maar, ons moet onthou dat die Samaritaan barmhartig was juis vir die man wat onder rowers deurgeloop en vir die dood langs die pad gelos is. Die feit dat God omgee en versorg, sluit nie uit dat die verganklikheid en verydeling van die lewe ons tref nie.  Kinders van God gaan gebuk onder dieselfde uitdagings as wat die res van die wêreld ervaar.  Ons raak ook siek, kom ook in die moeilikheid, beleef ook onrus en ly ook verliese.

Wat beteken dit dus vir ons dat God barmhartig is, dít wat Psalm 111-112 onder andere verkondig?

In die eerste plek beteken dit dat Hy raaksien wat met ons gebeur en dat dit sy hart raak.  Soos die Psalmis op ‘n ander plek sê: “Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.”  (116:15).  Dit is ‘n metaforiese uitspraak wat toegepas kan word op enige ongeluk of pyn wat ons tref.

In die tweede plek beteken dit dat ons Hom kan smeek om uitkoms, en die wonder kan beleef dat sy barmhartigheid insluit dat Hy optree en uitkoms gee.  Soos John Wycliffe, die Engelse Hervormer (1329-1384), beleef het.  Sy passie om alle mense die geleentheid te gee om die Bybel in hulle eie taal te laat lees, het eers op ‘n siekbed in vervulling gegaan.  Die Here het daar, ten spyte van die teenstand van sy vyande, hom ondersteun met Psalm 118:17: “Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.”  En drie jaar later, net voor sy dood, het Hy die Engelse vertaling van die Bybel voltooi.

In die derde plek beteken dit dat ons kan staatmaak daarop dat alles ten goede sal meewerk vir dié wat God liefhet, dié wat deel is van die liggaam van Christus, dié wat Hy geroep en uiteindelik sal verheerlik as kinders van God.  Só leer Paulus ons in Rom. 8:26-28.  Dit is die tipe barmhartige God wat God is.  Dit is Hy wat Hom oor ons ontferm.

In die vierde plek beteken dit dat ons self tot barmhartigheid geroep word, soos Psalm 112:5 prakties uitspel: “Dit gaan goed met ‘n mens wat goedhartig is en uitleen.” Trouens, al die kenmerke van die gelowige in dié Psalm kan met die barmhartige karakter van God, sy genade en regverdigheid, verbind word: opregtheid, eerlikheid, standvastigheid, en bestendigheid.  Ons is soos Hy is.

GELOOFSGEWOONTE VIR DIE WEEK: Omgee

Die geloofsgewoonte Omgee (diens) is die vervulling van die tweede liefdesgebod – om jou naaste lief te hê soos jouself (Matt. 22:39). Ons leer hoe dit werk in die manier waarop Jesus mense bedien het. Sy hele bediening was een van omgee. Hy het veral behoeftiges en noodlydendes gehelp. Hy het ons ook die meesterverhaal gegee, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, om vir ons te wys hoe belangrik omgee en diens aan ander is. Jesus verwag ook van ons om vir ander mense om te gee. Hy het gesê: “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is” (Luk. 6:36).  Daarin wil ons Hom navolg.

OEFEN

Omgee vra van ons om oë en ’n hart vir ons naaste te hê, en dan hande en voete aan ons gevoel van barmhartigheid en omgee te gee: “Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?” (1 Joh. 3:17).

Hier is ’n paar voorstelle om jou gedagtes te prikkel om die geloofsgewoonte dié week te beoefen:

 • Dink aan mense wat in nood is, soos weduwees, weeskinders of minderbevoorregtes. Dink biddend vir wie jy iets prakties kan doen deur jou invloed te gebruik of deur ’n uitstappie te reël, met inkopies te help of regshulp of maatskaplike hulp te verleen.
 • Vra vir iemand: “Wat kan ek vandag vir jou doen?” Dit kan iemand in jou familie of in jou vriende- of werkkring wees. Dit kan iets klein of groot wees. Dit kan iets moeilik of maklik wees.
 • Kies een van die sendelinge vir wie ons as gemeente ondersteun. Vra vir hulle wat jy vir hulle kan doen. Miskien het hulle kruideniersware nodig wat jy vir hulle kan stuur. Dalk kan jy hulle help met hulle banksake of ander administratiewe take vir hulle doen. Oorweeg ‘n geloofsoffer om hulle te ondersteun.
 • Maak ’n ekstra bord kos en bêre dit in jou vrieskas (of hier by die kerk) vir iemand wat dit dalk kan nodig kry. As jy die bord kos met iemand deel, maak ook kontak en gesels met die persoon om iets van die liefde van die Here oor te dra.

KLEINGROEP

Ons gaan die luistersiklus gebruik in die kleingroep om Psalm 112 te lees.

RUS

 • Deel met mekaar wat jou in die Teologiese Raamwerk getref het. Deel met mekaar wat jy in die beoefening van jou omgee en barmhartigheid dié week ervaar het.
 • Raak nou bewus van jou diepste behoeftes. Gee dit in stil gebed aan God. Iemand begin met ‘n gebed vir die saamlees in die Bybel.

HOOR

 • Terwyl iemand Psalm 112 voorlees, fokus op watter gedagtes, beelde of vrae by jou opkom. Neem twee minute stilte om daaroor na te dink na die voorlesing.
 • Ons ontvang God se Woord deur na mekaar te luister. Deel met ons watter insig jou tref, watter belofte jou inspireer, watter opdrag jou motiveer.
 • “Barmhartigheid is ’n lewe van diens, ʼn lewe van omgee, ʼn lewe waarin ander mense se belange vir jou net so swaar weeg soos jou eie, ʼn lewe waarin jy jou hulpbronne, tyd, invloed en vaardighede gebruik om vir ander te sorg, of dit nou is om hulle te beskerm, te versorg, te koester of vir hulle regte op te kom.” Bespreek.
 • Iemand lees weer die Psalm voor. Luister nuut na die Skrifgedeelte. Raak bewus van hoe hierdie gedeelte jou nou ruk en/of troos.

LEEF

 • Vertel vir mekaar van uitstaande omgee- en barmhartigheidsprojekte waaraan julle deur die jare kon deelneem en watter verskil dit gemaak het. Vertel ook vir mekaar watter effek dit op jou gehad het.
 • Hoe kan jy prakties reageer op wat die Here vir jou deur die Psalm en ons gesprek oor barmhartigheid en omgee gesê het?
     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?