Skip to main content

God is BARMHARTIG: 27 Sept – 3 Okt

TEOLOGIESE RAAMWERK

As ons hoor dat God barmhartig is, dink ons baie keer dat dit beteken dat Hy ons enige pyn en leed kan en sal spaar; dat Hy sal sorg dat ons nie in die moeilikheid kom nie; dat Hy sal sorg dat ons voorspoed het; dat Hy sal sorg dat niks ons fisies en andersins ontbreek nie.  Kortom, dat Hy daar is om ons lewe te laat uitwerk.  Die prentjie wat ons van Hom het, is dat Hyself soos die Barmhartige Samaritaan ons sal optel, en versorg as ons dit nodig het (Luk. 10).

Dit is natuurlik waar dat Hy soos die Barmhartige Samaritaan is.  Maar, ons moet onthou dat die Samaritaan barmhartig was juis vir die man wat onder rowers deurgeloop en vir die dood langs die pad gelos is. Die feit dat God omgee en versorg, sluit nie uit dat die verganklikheid en verydeling van die lewe ons tref nie.  Kinders van God gaan gebuk onder dieselfde uitdagings as wat die res van die wêreld ervaar.  Ons raak ook siek, kom ook in die moeilikheid, beleef ook onrus en ly ook verliese.

Wat beteken dit dus vir ons dat God barmhartig is, dít wat Psalm 111-112 onder andere verkondig?

In die eerste plek beteken dit dat Hy raaksien wat met ons gebeur en dat dit sy hart raak.  Soos die Psalmis op ‘n ander plek sê: “Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.”  (116:15).  Dit is ‘n metaforiese uitspraak wat toegepas kan word op enige ongeluk of pyn wat ons tref.

In die tweede plek beteken dit dat ons Hom kan smeek om uitkoms, en die wonder kan beleef dat sy barmhartigheid insluit dat Hy optree en uitkoms gee.  Soos John Wycliffe, die Engelse Hervormer (1329-1384), beleef het.  Sy passie om alle mense die geleentheid te gee om die Bybel in hulle eie taal te laat lees, het eers op ‘n siekbed in vervulling gegaan.  Die Here het daar, ten spyte van die teenstand van sy vyande, hom ondersteun met Psalm 118:17: “Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.”  En drie jaar later, net voor sy dood, het Hy die Engelse vertaling van die Bybel voltooi.

In die derde plek beteken dit dat ons kan staatmaak daarop dat alles ten goede sal meewerk vir dié wat God liefhet, dié wat deel is van die liggaam van Christus, dié wat Hy geroep en uiteindelik sal verheerlik as kinders van God.  Só leer Paulus ons in Rom. 8:26-28.  Dit is die tipe barmhartige God wat God is.  Dit is Hy wat Hom oor ons ontferm.

In die vierde plek beteken dit dat ons self tot barmhartigheid geroep word, soos Psalm 112:5 prakties uitspel: “Dit gaan goed met ‘n mens wat goedhartig is en uitleen.” Trouens, al die kenmerke van die gelowige in dié Psalm kan met die barmhartige karakter van God, sy genade en regverdigheid, verbind word: opregtheid, eerlikheid, standvastigheid, en bestendigheid.  Ons is soos Hy is.

GELOOFSGEWOONTE VIR DIE WEEK: Omgee

Die geloofsgewoonte Omgee (diens) is die vervulling van die tweede liefdesgebod – om jou naaste lief te hê soos jouself (Matt. 22:39). Ons leer hoe dit werk in die manier waarop Jesus mense bedien het. Sy hele bediening was een van omgee. Hy het veral behoeftiges en noodlydendes gehelp. Hy het ons ook die meesterverhaal gegee, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, om vir ons te wys hoe belangrik omgee en diens aan ander is. Jesus verwag ook van ons om vir ander mense om te gee. Hy het gesê: “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is” (Luk. 6:36).  Daarin wil ons Hom navolg.

OEFEN

Omgee vra van ons om oë en ’n hart vir ons naaste te hê, en dan hande en voete aan ons gevoel van barmhartigheid en omgee te gee: “Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?” (1 Joh. 3:17).

Hier is ’n paar voorstelle om jou gedagtes te prikkel om die geloofsgewoonte dié week te beoefen:

 • Dink aan mense wat in nood is, soos weduwees, weeskinders of minderbevoorregtes. Dink biddend vir wie jy iets prakties kan doen deur jou invloed te gebruik of deur ’n uitstappie te reël, met inkopies te help of regshulp of maatskaplike hulp te verleen.
 • Vra vir iemand: “Wat kan ek vandag vir jou doen?” Dit kan iemand in jou familie of in jou vriende- of werkkring wees. Dit kan iets klein of groot wees. Dit kan iets moeilik of maklik wees.
 • Kies een van die sendelinge vir wie ons as gemeente ondersteun. Vra vir hulle wat jy vir hulle kan doen. Miskien het hulle kruideniersware nodig wat jy vir hulle kan stuur. Dalk kan jy hulle help met hulle banksake of ander administratiewe take vir hulle doen. Oorweeg ‘n geloofsoffer om hulle te ondersteun.
 • Maak ’n ekstra bord kos en bêre dit in jou vrieskas (of hier by die kerk) vir iemand wat dit dalk kan nodig kry. As jy die bord kos met iemand deel, maak ook kontak en gesels met die persoon om iets van die liefde van die Here oor te dra.

KLEINGROEP

Ons gaan die luistersiklus gebruik in die kleingroep om Psalm 112 te lees.

RUS

 • Deel met mekaar wat jou in die Teologiese Raamwerk getref het. Deel met mekaar wat jy in die beoefening van jou omgee en barmhartigheid dié week ervaar het.
 • Raak nou bewus van jou diepste behoeftes. Gee dit in stil gebed aan God. Iemand begin met ‘n gebed vir die saamlees in die Bybel.

HOOR

 • Terwyl iemand Psalm 112 voorlees, fokus op watter gedagtes, beelde of vrae by jou opkom. Neem twee minute stilte om daaroor na te dink na die voorlesing.
 • Ons ontvang God se Woord deur na mekaar te luister. Deel met ons watter insig jou tref, watter belofte jou inspireer, watter opdrag jou motiveer.
 • “Barmhartigheid is ’n lewe van diens, ʼn lewe van omgee, ʼn lewe waarin ander mense se belange vir jou net so swaar weeg soos jou eie, ʼn lewe waarin jy jou hulpbronne, tyd, invloed en vaardighede gebruik om vir ander te sorg, of dit nou is om hulle te beskerm, te versorg, te koester of vir hulle regte op te kom.” Bespreek.
 • Iemand lees weer die Psalm voor. Luister nuut na die Skrifgedeelte. Raak bewus van hoe hierdie gedeelte jou nou ruk en/of troos.

LEEF

 • Vertel vir mekaar van uitstaande omgee- en barmhartigheidsprojekte waaraan julle deur die jare kon deelneem en watter verskil dit gemaak het. Vertel ook vir mekaar watter effek dit op jou gehad het.
 • Hoe kan jy prakties reageer op wat die Here vir jou deur die Psalm en ons gesprek oor barmhartigheid en omgee gesê het?

Kleingroepe

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.