Getuienisbeleid

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

GESTUURDE GEMEENTE:

Die NG Gemeente Somerstrand is van oortuiging dat Christus se laaste opdrag
in Mat 28:20 vir elke plaaslike gemeente geld. Dit hou in dat elke gemeente `n
Gestuurde Gemeente is met `n roeping om dissipels te maak van alle nasies. Die
gemeente het dus die verantwoordelikheid om alle lidmate toe te rus sodat almal
hulle unieke plek in die liggaam kan vind (Ef 4:1-16). Om as gestuurde gemeente
te kan funksioneer, is dit van wesenlike belang dat elke lidmaat sy of haar rol
in die liggaam sal ken en verstaan. 

 

Vir God gaan dit nie in die eerste plek oor die welwese van die plaaslike
gemeente nie, maar oor die koms van die Koninkryk van God.  Daarom leer Hy sy dissipels om te bid:  “Laat U Naam geheilig word, Laat U
Koninkryk kom, Laat U wil geskied.”.  Die
plaaslike gemeente word wel deur God ingeskakel in sy planne met die koms van
die Koninkryk.  Die plaaslike gemeente
kry die voorreg om deel van God se plan uit te maak en mee te werk aan die koms
van die Koninkryk, hier plaaslik en daar ver. 

 

VISIE:

Ons is `n Hawe wat mense versorg en stuur, sodat ons met vreugde kan lewe
en met liefde kan dien vanuit `n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus,
ons Hoof.

 

MISSIE:

Om bg visie te help bewaarheid, wil die getuieniskommissie elke lidmaat wat
gewillig is, begelei op `n pad van dissipelskap om sodoende, a) sy of haar plek
in die liggaam te vind en b) sy of haar eie unieke gestuurdheid te ontdek.

 

VERWAGTE UITKOMS:

Indien hierdie missie getrou uitgeleef word, glo
ons dat die volgende uitkomste verwag kan word:

1.   
Lidmate sal bewus word van hulle eie unieke
roeping binne die groter liggaam, sowel as in die wêreld waar hulle woon en
werk. Hulle sal ook die nodige toerusting ontvang om dan hulle gestuurdheid, as
deel van `n gestuurde gemeente, in die wêreld te kan uitleef.

2.   
Die gemeente as geheel sal sodoende tot `n
groeiende besef en insig kom van wat die gemeente se unieke gestuurdheid in ons
omgewing alles inhou.

3.   
Sommige lidmate mag dalk tot die insig kom dat
hulle gestuur word na ander nasies, ander kultuurgroepe of ander lande om daar
hulle gestuurdheid te gaan uitleef.

 

TAKE VAN DIE KOMMISSIE:

Om sinvol uitvoering te kan gee aan hierdie visie
en missie, beoog die kommissie om die volgende aktiwiteite op `n deurlopende
basis te bedryf:

1.   
Deurlopende bewusmaking van lidmate dat ons almal
gestuurdes is en dat ons daarom `n gestuurde gemeente is (dat ons nie net twv
onsself bestaan nie).

2.   
Jaarlikse werwing van lidmate vir die toerusting
wat deur middel van die dissipelskap program gedoen word. Dit moet ook
deurlopend gekommunikeer word dat lidmate juis deur middel van die proses
begelei sal word om hulle eie gestuurdheid te ontdek en uit te leef.

3.   
Om te verseker dat lidmate wat `n roeping ontvang
om hulle gestuurdheid in `n ander land of kultuur te gaan uitleef, wel die wil
van God reg onderskei het. (Aanhangsel A verduidelik hoe die lidmate op die pad
begelei sal word).

4.   
Indien dit onderskei word dat iemand wel `n
roeping van God ontvang het, moet daar toegesien word dat hierdie lidmate
behoorlik geskool en toegerus word alvorens hulle vertrek. (sien Aanhangsel A).

5.   
Daar moet ook verseker word dat lidmate wat hulle
gestuurdheid in ander lande en kulture gaan uitleef, behoorlik versorg en
ondersteun word (sien Aanhangsel B).

6.   
Om toe te sien dat daar op `n deurlopende basis
in die eredienste aandag gegee word aan die bewusmaking van lidmate dat ons `n
gestuurde gemeente, en daarom almal gestuurdes is.

7.   
Die deurlopende bewusmaking van lidmate dat elke gemeente
van Jesus Christus ook die taak en opdrag het om by onbereikte mense en
volkegroepe betrokke te raak.

8.   
Hierdie bewusmaking sal geskied deur een Sending
Sondag per kwartaal te reël. By hierdie geleentheid sal daar geleentheid gegee
word aan sendelinge  van die gemeente om
op te tree (tydens hulle besoeke aan die gemeente); sal terugvoer gegee word
rondom ons sendelinge, sowel as oor korttermyn uitreike en sal inligting
deurgegee word rondom nuwe projekte.

9.   
Indien die Here spesifieke areas uitwys waar ons
as gemeente ons gestuurdheid kan uitleef, deur die ondersteuning van plaaslike
kerke wat in gebiede is waar daar groot nood en armoede is, sal die kommissie
ook toesien dat dié aksies op `n verantwoordelike wyse onderneem word.

10.  Die organiseer van korttermyn
uitreike na areas waar die gemeente betrokke is, of na gebiede waar lidmate
geroepe voel om op `n korttermyn basis in `n spesifieke land te gaan bedien.
(sien Aanhangsel C).

11.  Die reël van uitstuur dienste
met die vertrek van nuwe sendelinge.

 

SAMESTELLING EN
VERANTWOORDELIKHEDE VAN KOMMISSIE-LEDE:

 

Voorsitter: ( Thomas Stewart )

1.   
Sien toe dat daar ten minste een vergadering per
kwartaal gehou word ten einde alle werksaamhede van die kommissie te
koördineer.

2.   
Sien toe dat kommissie lede hulle verantwoordelikhede
nakom.

 

Skriba: ( Elmarie Brink )

1.   
Hou notules van vergaderings, stuur kennisgewings
en agendas van vergaderings uit.

2.   
Ondersteun die voorsitter om toe te sien dat alle
besluite van die kommissie opgevolg en uitgevoer word.

3.   
Help met reëlings vir die Dissipelskap dinee aan
die einde van die jaar.

 

Lid vir Dissipelskap
bediening:
(Deon Loots).

1.   
Koördineer die indeling van nuwe groepe aan die
begin van elke jaar.

2.   
Kom gereeld met dissipelskap groepleiers bymekaar
om die proses in verskillende groepe te monitor.

3.   
Reël jaarlikse dinee in samewerking met skriba
vir bekendstelling en werwing van lidmate vir dissipelskap program.

4.   
Reël die verskillende dissipelskap retraites.

 

Lid vir Skakeling met en
ondersteuning van bestaande sendelinge.
( Pieter Theunissen ).

1.   
Sien toe dat alle sendelinge van die gemeente `n
ondersteuningsel het.

2.   
Sien toe dat daar elke jaar `n besoek aan een van
die sendeling(pare) gebring word. Die ideaal is dat elke sendeling(paar) ten
minste een keer in elke vier jaar besoek sal word. Hierdie besoeke word gereël
in samewerking met die ondersteuningsel van die betrokke sendelinge. Indien
moontlik moet die besoeke kombineer word met `n uitreik waar persone die
sendeling rondom spesifieke behoeftes gaan bystaan.

3.   
Sien toe dat besoekende sendelinge ontvang en
versorg (bederf) word.

4.   
Reël die program vir besoekende sendelinge.

 

Lid vir toerusting en
opleiding van nuwe sendelinge.
(Ilse Terblanche).

1.   
Begelei nuwe sendelinge in die daarstel van `n
ondersteuningsel.

2.   
Sien toe dat voornemende sendelinge deeglike
opgelei en toegerus word iom die gemeente se sendingbeleid.

3.   
Reël die uitstuurdiens vir vertrekkende
sendelinge in samewerking met die leraars van die gemeente.

4.   
Rus ondersteuningselle van sendelinge toe tov
hulle verantwoordelikheid.

 

Lid vir reël en
koordineër van korttermyn uitreike (beide na sendelinge en in samewerking met
sendingorganisasies)
(Stephan en Alida Bothma).

1.   
Sien toe dat korttermyn uitreike op `n gereëlde
grondslag plaasvind (hetsy na bestaande sendelinge van die gemeente, of in
samewerking met sendingorganisasies).  

2.   
Sien toe dat korttermyn uitreike iom bestaande
riglyne plaasvind.

3.   
Om toe te sien dat alle lidmate wat op korttermyn
uitreike gaan, beide voor en na hulle uitreik geleentheid kry om die gemeente
in te lig oor die uitreik, en ook terugvoer te gee oor die uitreik.

 

Lid vir plaaslike
bedieninge
(Hannes Marais).

1.   
Hierdie lid is `n noodsaaklike skakel met diens
van barmhartigheid. In `n gestuurde gemeente, kan getuienis en diakonia nie
altyd mooi netjies geskei word nie, aangesien baie lidmate sal ervaar dat hulle
gestuur word na nood in die onmiddellike omgewing.

2.   
Die lid volg mense op wat klaar is met “Die Lewe
van `n Dissipel” en sien toe dat hulle begelei word om: a) iewers in `n
bestaande bediening tuis te kom, of b) `n nuwe bediening te begin.

 

Lid vir koördinering van
Gebedsaksies
(Elizabeth Jacobs).

1.   
Die persoon is verantwoordelik om gebedsbehoeftes
van sendelinge op `n deurlopende basis deur te gee aan die gebedsgroep vir
sending.

2.   
Indien inligting ontvang word van probleme of
uitdagings op enige gebied, word gereël vir spesiale gebedsaksies.

3.   
Sorg dat daar elke maand ten minste een
Powerpoint skyfie van elke sendeling, met `n paar gebedsbehoeftes op, in die
gemeente as deel van die afkondigings vertoon word.

4.   
Gaan deur die pos wat van sendingorganisasies
ontvang word en gee relevante gebedsversoeke deur.

 

 

 

 

 

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.