Skip to main content

Gestuur

Diens deur uitreik

Ons gemeente bestaan nie ter wille van haarself nie, maar ter wille van ons naaste. Ons reik op verskeie wyses uit na ons gemeenskap uit gehoorsaamheid aan God wat voortdurend na ons uitreik.

Ouderling: Martie Coetsee (041 583 3500)

Cheshire Tehuis

Cheshire Tehuis is ’n tehuis vir Persone met Gestremdhede binne ons gemeentegrense. Ons bedien Cheshire op die volgende wyses:

 • Besoeke
 • Vervoer na kerkdiens
 • Bybelstudiegroepe
 • Nagmaal en funksies

Kontak Martie Coetsee (041 583 3500).

Vistarus

Hierdie bediening ondersteun diegene in nood by Vistarus deur vriendskapsbande te smee. Ons besoek Vistarus die laaste Donderdag van elke maand en hou November ’n spesiale tee. Kontak Christine Veldsman (041 583 3341).

CMR

Ons ondersteun die Christelike Maatskaplike Raad op die volgende wyses:

 • Finansiële bydraes
 • Deurgee en vervoer van bydraes en skenkings deur gemeentelede (kos, klere, finansiële bydraes)
 • Voorsiening van produkte vir versorging van Vigs-pasiënte
 • Verteenwoordiging op verskillende CMR-komitees

Kontak Martie Coetsee (014 583 3500).

Kwazakhele –Dienssentrum

Ons gee finansiële ondersteuning vir salarisse en die jaarlikse Kersfunksie. Afval wol en materiaal word altyd benodig.

MTR Smit-Kinderoord

Ons is betrokke by Huis 5 met 17 dogters wat die volgende behels:

 • Voorsien toiletware aan die dogters
 • Reël uitstappies en aktiwiteite vir kinders
 • Versiering van huis
 • Bywoon van forum-vergaderings

Kontak Laetitia Greyling (041 583 5115).

ACVV

Ons ondersteun een van die ACVV se werkskeppingsprojekte. Kontak Elsje Nelson (041 583 2624).

Noodspens

Ons ontvang en versprei nie-bederfbare produkte en gee noodleniging aan behoeftige lidmate. Kontak Martie Coetsee (041 583 3500).

Maranatha- Kinderhuis en Siyakatala- Huis vir Straatkinders

Ons ondersteun Maranatha en Siyakatala met die voorsiening van kos, klere en ander bystand. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Sydenham ouetehuis

Ons ondersteun die ouetehuis met die voorsiening van kos, klere en ander bystand. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Barcelona- Voedingskema

Ons dra by tot die voorsiening van gekookte etes aan 350 kinders per week en het hulp nodig met die aanry van produkte, finansiële bydraes en reël van die Kerspartytjie. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Boemelaars/Bosslapers/Haweloses:

Hulpverleniging en bystand met betrekking tot verblyf, werk, opsporing van familie, ens. Kontak Theo Haveman (041 583 2894).

Getuienis

Ons is draers van die Goeie Nuus dat God deur Jesus die hele skepping met Homself versoen en ons in ’n hegte verhouding met Hom en met mekaar wil verenig. Ons is op verskeie wyses betrokke by hierdie getuienis oor die wêreld heen.

Evelyn Lotz

Evelyn Lotz is besig om d.m.v tutor groepe behoeftige kinders op akademiese vlak te help.  Dit bied die geleentheid vir dissipelskap tussen lesse deur en ook by kampe.  Haar bediening sluit ook ‘n jaarlikse besoek aan die Midde Ooste in. Kontak Evelyn (Evelynlotz@gmail.com) vir meer inligting.  Gaan besoek ook haar blog: www.Sophakama.blogspot.com.

Corné en Sophie du Plooy

Corné en Sophie is sendelinge in Frankryk waar hulle tans ’n klein protestantse kerk in Berre l’Etang (naby Marseille) lei. Kontak Corné (+33 442854067) of per epos corneilledup@gmail.com  of plaaslik vir Minnie Janse van Rensburg (041 583 4021).

Gerrit en Sonja Brink

Gerrit en Sonja is sendelinge in Nederland waar hulle die plaaslike kerk help om na buitelanders uit te reik. Kontak Pieter Theunissen (041 583 3591).

Hugo en Jakkie Wolmarans

Hugo is die direkteur van Arab World Media. Hierdie organisasie fokus op evangelisasie deur middel van verskeie media in die Midde-Ooste. Kontak Thomas Stewart (041 583 2978) of vind meer uit oor Arab World Media by http://www.arabworldmedia.org.

Elspeth Liebenberg

Elspeth is die Nasionale leier van Campus Crusades for Christ in Suid Afrika.  CCCSA is besig met evangelisasie, dissipelskap en opleiding van leiers op alle vlakke van die Suid Afrikaanse samelewing. Kontak Elspeth (elspeth.liebenberg@cccsa.org.za) vir meer inligting.  Vind ook meer uit oor CCCSA se bediening by www.cccsa.org.za.

Moheb en Kim Mina

Moheb en Kim is by dissipelskap opleiding van jongmense in Egipte betrokke.  Hulle is ook besig met die ontwikkeling van ‘n Retreatsentrum in die Suide van Egipte in die woestyn.

Zithulele gemeente

Ons ondersteun ook die Zithulele gemeente in Transkei.  Joseph Ntlatywa is die predikant in Zithulele wat ‘n paar buiteposte ook insluit. Kontak Joseph Ntlatywa (0835528123) of plaaslik vir Thomas Stewart (041 583 2978).

Plaaslike getuienis aan bosslapers

Ons kuier elke Donderdag saam met die bosslapers nadat ons vir hulle sop uitgedeel het. Jy kan help deur kos, klere, skoene, ens. te skenk, sop te maak of net saam te kuier. Kontak Anna-Marie Voges (041 583 6236) indien jy betrokke wil raak of Pippie Nel (041 583 2978) as jy wil help sop maak.

Sending gebedsgroep

Hierdie groep kom elke Maandag om 11:00 by die kerk bymekaar waar hulle vir sendelinge enige iemand is welkom om deel te raak van hierdie groep – jy kan net opdaag en saam bid. Kontak Nellie Crouse (041 584 0689).

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.