Gesprek: 2 Konings 16-20: 12 September 2010

Neem deel aan die gesprek oor 2 Konings 16-20 – Om God te vertrou te midde van bedreigings.

     

Trackback from your site.

Leave a comment