Skip to main content

Genade Transformeer

Skriflesings:  2 Kor 1:19-22 en Efes 1:14

Inleiding

Ons is ANDERS geskape deur God, maar in Christus word anderses EENDERS, deur Sy genade.

Wat maak ons Eenders?  Die feit dat ons in Christus is.  Om in Christus  te wees, beteken dat ons nie meer vanuit ons menslike vlees leef nie, maar vanuit die nuwe identiteit wat ons in Christus ontvang het, soos Rom 8:9 sê: ons word nie meer deur die sondige natuur beheer nie, maar deur die Gees.

Ek definieer nie meer myself vanuit my gebroke menslikheid nie, want ek is ‘n nuwe mens [2 Kor 5:17].

Paulus sê hy beroem hom nie meer op die uiterlike dinge nie [Kol 3:3], inteendeel, wat vir hom ‘n bate was, beskou hy nou as waardeloos ter wille van Christus [Kol 3:7]. Ek het alles prysgegee en beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees [Kol 3:8,9].

Dit is wat anderses eenders maak.  Solank ons onsself nog definieër vanuit ons kulturele identiteit, sosiale identiteit, my prestasies, persoonlikheid, geaardheid of enige ander vorm van die menslike natuur, beklemtoon ons die andersheid meer as die eendersheid.

God kyk na ons deur die soendood van Jesus, en daarom is ons eenders voor God.  Dit is hoe ons na onsself en na ander mense moet kyk.

Hoe kry ons dit reg?  Natuurlik net deur die genade van God.

Genade

Wat is genade?

“Grace is God’s goodness showered on people who have failed”

“Grace is someone at the end of their rope finding new strength”

Genade is God se “Ja” aan ons in Christus – 2 Kor 1:19-22

Ons is vir Hom afgesonder

Ons is as sy eiendom beseël

Genade is God se “Ja” aan ons deur die Heilige Gees – Efes 1:14

Die waarborg vir wat ons nog sal ontvang.

Genade Transformeer

God se genade transformeer my van die persoon wat ek was voordat ek Jesus as Verlosser aangeneem het tot die persoon wat God in gedagte het ek moet wees in Christus en deur die Heilige Gees.  Dit is die wedergeboorte waarvan Jesus vir Nikodemus ook vertel.  God doen dit in elk geval.

Deur die genade van God het Paulus se lewe verander van ‘n Farisieër en vervolger van die gelowiges tot ‘n apostel van Jesus Christus [Gal 1:15-16].

Deur die genade van God gee die Heilige Gees aan ons genadegawes, sodat ons kan wees wat God wil hê ons moet wees.

Deur die genade van God ontvang ons ‘n nuwe identiteit, daarom sê Paulus: Deur die genade is ek wat ek is [1 Kor 15:10].

Die Woord is dus duidelik: God se genade transformeer my lewe, God maak my ‘n nuwe mens as ek Jesus as Verlosser aangeneem het.  God het sy werk klaar gedoen en Hy het ook nie halwe werk gedoen nie.  Nou wag Hy vir jou om uit te tree uit die ou mens en in te tree in die nuwe mens.

Die vraag is:  In watter identiteit leef ek?  My ou identiteit of die nuwe identiteit.  Dit is die grootste uitdaging vir gelowiges, want dit bepaal of die genade van God tot werking kom in my lewe of nie.  Hoe langer ek aan my ou menslike natuur vasklou, hoe mider kan die genade van God in werking kom in my lewe.

Paulus sê: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee” [Fil 4:13].  Hy kon ook nie van die Farisieër en vervolger verander tot die apostel, sonder die krag van Christus in hom nie.  Dit is ook net die genade van God wat dit vir my en jou moontlik maak om daardie stap te neem.

Dit is wat die hele Christelike gemeenskap moet doen – die kerkraad, die ring, die sinode, die algemene sinode, want eers dan is ons ‘n “grace-creating fellowship”.

Grace – creating fellowship

Scott McNight sê die kerk moet ‘n “grace-creating fellowship” wees.

Die verhaal van die genadige Vader en die verlore seun van Lukas 15 verduidelik presies vir ons wat God se genade beteken.

Dit is nie goed genoeg om die genade van God te ontvang nie, want God se genade kan nie by ons stop nie.  Dit is bedoel var diegene wat nie God se genade ken nie.  God se genade is nooit ‘n besitting nie, dit is ‘n geskenk wat uitgedeel moet word.

In watter mate is jy ‘n uitdeler van God se genade?

In watter mate is die gemeente ‘n uitdeler van God se genade?

Sodat mense hulle nuwe identiteit in Christus deur die werking van die Heilige Gees kan ontdek.

AMEN

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.