Gemeentebrief November 2008

BEDIENINGSBRIEF

 

Marietjie McFarlane vertel dat sy êrens gelees het van iemand wat sê dat die werk van die Here dikwels soos ‘n skilpad is:  dit beweeg stadig voort.  Dikwels bid jy oor ‘n saak, maar die Here se antwoord is soos ‘n skilpad.  Dit kan selfs so stadig beweeg, dat jy dit nie eers raak sien nie.  In ’n stadium verander die skilpad egter, ewe skielik, in ‘n vuurpyl.  Die gevaar is dat ons te vroeg moeg en moedeloos raak, dat ons ophou om die Here te soek voordat die skilpad in ‘n vuurpyl verander.

 

Dit wil lyk asof ons in die gemeente elke jaar (skynbaar tydens die winter) so ‘n skilpad-fase beleef.  In daardie tyd voel ons gefrustreerd en sukkel ons om die Here se werk in die gemeente raak te sien.  Ons raak se besig met die lewe, dat ons die skilpadjie wat rustig voortbeur, mis kyk.  Ons begin kla, raak onvergenoegd en probeer selfs ons eie planne maak.

 

Tog verander die skilpadjie elke jaar weer in ‘n vuurpyl.  Die Here was die hele jaar nog besig om ons voor te berei en dinge in plek te kry vir die vuurpyl om weg te trek.  Nou moet ons vashou en bo bly! 

 

Daar het wonderlike goed gebeur rondom Passie vir Christus.  Die Here gebruik hierdie bediening veral om ons aan mekaar te bind.  Mense kuier heerlik saam – selfs in die voorbereiding en werk word verhoudings gebou.  Hierdeur help die Here ons al meer “om met vreugde te lewe”.

 

In ons besluitnemingsprosesse leer ons al meer om onderskeidend te werk, om nie net agendas deur te werk nie, maar om werklik te soek na die Here se wil.  In elke vergadering beleef ons dat mense eerlik bereid is om te worstel, om die pad te stap totdat die skilpadjie in ‘n vuurpyl verander.  In die proses het die Here ook mense gebruik om meer struktuur te bring.  ‘n Klomp dinge het in plek begin val, leiers tree na vore en ons sien uit na die pad wat die Here verder vir ons beplan!  Die gemeente se leierskap is besig om op ‘n besondere manier “met liefde te dien.”

 

In hierdie vuurpyl-fase het die leraars een Dinsdag-oggend ‘n aangrypende vergadering gehad, waar die Here duidelik vir ons gewys het dat ons moet fokus op geestelike groei (wat Hy daarna ook etlike kere bevestig het).  Vandaar die reeks “Hulle het hulle heelhartig toegelê”, asook die weeklikse Didage.  As gemeente dink ons saam oor ons geestelike groei en stap ons saam die pad.  Die weeklikse eredienste en gepaardgaande joernaalblaaie help ons om hierop te fokus.  Woensdag-aande woon bykans 80 mense ‘n huweliksverrykingskursus, Bybelskool, Bly in Voeling én Lectio Divina by. 

 

Op hierdie manier het die Here ook die tweede deel van ons visie weer op ons tafel kom plaas:

Onder leiding van die Heilige Gees verbind ons ons daartoe om:Toenemend te lewe in ‘n liefdesgemeenskapAl meer vanuit sy Woord toegerus te wordElkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid te aanvaar vir dienslewering:In die gemeenteEn in die wêreldSodat Christus te alle tye eerste in almal en alles is.   

Terwyl ons aan die vuurpyl vashou en opgewonde beleef hoe die Here in ons lewens werk, sien ons ook uit na dít wat die Here reeds op ons pad gesit het vir volgende jaar:  ons wil al meer begin fokus op geestelike begeleiding, sodat “elkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid aanvaar vir dienslewering in die gemeente en die wêreld”.  Ons gaan volgende kwartaal in ons eredienste fokus op Geestelike Gewoontes.  Ook die Didage sal voortgaan.  Hier sien ons uit na ‘n volgende hoofstuk in die Bybelskool, Huweliksvoorbereiding, ‘n groep wat fokus op geestelike gewoontes en Familie vir gesinne, terwyl ons hoop om steeds voort te gaan met die Huweliksverrykingskursus en Lectio Divina.

 

Bid saam met ons vir al hierdie inisiatiewe, vanjaar en volgende jaar.  Ons bid dat die Here ons sal leer om ook in die skilpadfase te bly vashou en veral te bly hoop en glo.  Mag die Here dít waartoe hy ons geroep het, elke dag al meer waar maak, sodat ons al meer kan sê:

 Die gemeente van Somerstrand is ‘n hawe wat mense versorg en stuur om met vreugde te lewe en met liefde te dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof.Onder leiding van die Heilige Gees verbind ons ons daartoe om:toenemend te lewe in ‘n liefdesgemeenskapal meer vanuit Sy Woord toegerus te wordelkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid te aanvaar vir dienslewering:in die gemeente enin die wêreld

sodat Christus te alle tye eerste in almal en alles is.

 

Laai die volledige gemeentebrief hier af (571 KB)

 

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.