Skip to main content

Geloofsoffers

getuienis

Ons ondersteun ons sendelinge d.m.v. geloofsoffers, wat apart van ons dankoffers en bedryfsbegroting hanteer word.

Wat is ‘n geloofsoffer?
‘n Geloofsoffer is ‘n offer wat ek, bo en behalwe my dankoffer, gee. Dit kan beteken dat ek iets anders sal moet opoffer. Ek doen dit in die geloof dat ek die Here kan vertrou dat Hy dit wat Hy op my hart gelê het, sal voorsien, en dat dit tot Sy eer aangewend sal word.
Op hierdie manier is ek

  • persoonlik betrokke by ons getuienisbediening,
  • deel ons verantwoordelikheid vir ons sendelinge,
  • gehoorsaam ons Jesus se Groot Opdrag (Handelinge 1: 8),
  • en word elkeen van ons medewerkers aan die uitdra van die Evangelie.

Hoe gee ek ’n geloofsoffer?
Jy kan ‘n Geloofsoffer gee d.m.v. ‘n elektroniese oorplasing (merk “sending” of die naam van die sendeling wat jy wil ondersteun) of deur een van die spesiale Geloofsoffer koevertjies te gebruik. Ons bankbesonderhede: NGK Somerstrand, Absa Tjekrekening 01008731388, Takkode 632005

Waarvoor word die geloofsoffer gebruik?
Ons gemeente ondersteun tans sewe sendelinge en hul families regoor die wêreld, asook Fabrieksbediening, Radio Feba en Biblia Hawesending.

Baie van die inligting rondom die sendelinge se identiteit en bedieninge is sensitief, so ons is suinig met die inligting wat versprei word. Jy is egter welkom om die sendelinge se ondersteuners te kontak as jy meer inligting wil hê.

Hoeveel is nodig?

Om ons verantwoordelikhede teenoor ons sendelinge na te kom, het ons R41 047 per maand nodig gehad. Hierdie bedrag het egter nie ingekom nie.  Gevolglik het ons ons sendelinge se inkomste (soms radikaal) verminder.  Dit bring vir ons sendelinge ernstige uitdagings.  Om ons verminderde verantwoordelikhede na te kom, benodig ons steeds ongeveer R25 000 per maand.  Enige bedrag maak ’n verskil!  Selfs R100 per maand dra by tot die geheel.

Wie lei die getuienisbediening?
Die getuienisbediening bestaan tans uit die volgende mense – kontak hulle gerus vir meer inligting oor ’n spesifieke sendeling of oor die getuienisbediening in die algemeen:

  • Annemarie Barnard 
  • Elmarie Brink 
  • Pieter Theunissen 
  • Minnie Janse van Rensburg
  • Lily Groenewald 
  • nog ’n verteenwoordiger vir een van ons sendeling-gesinne.

Save

Save

Save

Save

geloofsoffers, getuienis

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.