Gebedsflitse 9-15 September 2012

SONDAG – Gebed is ‘n heerlike manier om die Here te ontmoet, met Hom te praat en na Hom te luister. Vertel vir mekaar wat gebed vir julle beteken. Bid die Onse Vader saam as gesin.

MAANDAG- Bid vir die Kerkraadsvergadering dat hulle besluite in lyn sal wees met die Here se wil vir die gemeente.

DINSDAG-  Ouers is die belangrikste invloed in kinders se geloofsontwikkeling. Bid vir die ouers in ons gemeente dat hulle ‘n sterk groeiende verhouding met die Here sal hê.

WOENSDAG –  Nagmaal by Munro Kirk en Cheshire Homes. Bid vir Dr Kobus Prinsloo wat dit lei en vir die Senior burgers dat dit vir hulle ‘n ontmoeting met die Here Jesus sal wees wat vir hulle troos, krag en vreugde  gee.

DONDERDAG – Die myn-industrie in ons land beleef spanningsvolle tye.Bid dat die onderhandelinge tussen mynbestuurders, vakbonde en werkers suksesvol sal wees. 

VRYDAG – Bid vir Ds Rethie van Niekerk en Ds Deon Loots wat voorberei vir Sondag se dienste. Dat hulle die Woord sal hoor wat die Here vir hulle gee om te bring.

SATERDAG – Bid vir die verkondiging van die Evangelie landswyd sodat gelowiges versterk sal word om die lig vir die wêreld en sout van die aarde te wees soos die Here Jesus opdrag gegee het.  

     

Trackback from your site.

Leave a comment