Gebedsflitse 5-11 Mrt 2012

Maandag:

Bid vir die Finansiesvergadering.

Dinsdag:

Bid vir al die voorbereidings en organisering vir die Lentefees van 1 September.

Woensdag:

Bid vir al ons kleingroepe in die gemeente en dat nog meer mense betrokke sal raak.

Donderdag:

Bid vir Maranatha-sendingstasie en Vistarus.

Vrydag:

Bid vir Ds Rethie en Dr Chris se voorbereiding vir Sondag se eredienste. Bid ook dat die Here elke lidmaat se hart sal aanraak.

Saterdag:

Loof en prys die Here vir sy goedheid, sy liefde en ontferming.

Sondag:

Bid vir ons regering, polisiediens en almal betrokke by ons land se gesondheidsdienste.

     

Trackback from your site.

Leave a comment