Gebedsflitse 22-28 April 2012

Sondag:  Bid vir die babatjies wat vanoggend gedoop is, asook hulle ouers.  Bid dat die Here die ouers sal toerus, sodat hulle so sal leer en leef dat die kinders die Here sal leer ken.

Maandag:  Bid dat die Here vir ons ‘n diensbare gees sal gee.  Bid dat almal in ons gemeente betrokke sal wees by diens aan mekaar en die gemeenskap.

Dinsdag:  Ons gemeente is nie ‘n gebou nie, maar die mense wat aan Jesus behoort.  Hierdie gemeente ontmoet wel gereeld in ons gebou.  Die gebou moet versorg word!  Bid vir die mense wat die gebou versorg.  Bid ook dat die Here sal voorsien in wat nodig is om die gebou in stand te hou.

Woensdag:  Dank die Here dat hy vir ons die Bybel gegee het, sodat ons hom en sy wil daardeur kan leer ken.  Bid dat al ons lidmate getrou met die Woord sal besig wees.

Donderdag:  Bid vir al die ouer mense in ons gemeente, dat ons vir hulle ‘n hawe sal wees, dat hulle hul gawes sal gebruik in die gemeente en dat hulle bewus sal wees van God se liefde vir hulle. 

Vrydag:  Vandag is Vryheidsdag.  Bid vir ons demokrasie, dat mense altyd vry sal wees en hul regte nie bedreig sal word nie.

Saterdag:  Bid vir Chris wat Sondag preek.  Bid dat die Here self sy boodskap aan Chris sal openbaar.  Bid dat God jou hart sal voorberei, sodat jy met afwagting kan luister wat die Here vir jou wil sê.

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment