Gebedsflitse 2 – 8 Sept 2012

Sondag Vertel vir mekaar wat die gesinsbyeenkoms in die Ark verlede Sondag vir julle beteken het. Sê vir die Here dankie vir die geleentheid. Besluit of julle daarmee wil voortgaan.

Maandag Dank die Here vir die Lentefees. Bid dat die gees van saamhorigheid en entoesiasme waarmee dit georganiseer en beleef was sal voortduur en ons gemeente sal help om ons missie om ‘n hawe te wees uit te leef.

Dinsdag Bid vir die span wat die slagting by die Lonmin-myn ondersoek dat reg en geregtigheid sal geskied.

Woensdag Die Brink-gesin. Een van die gemeentes wat hulle ondersteun het,het hul bydrae gestaak. ‘n Ander gemeente het hul bydrae verminder weens ekonomiese redes. Bid asseblief dat die Here vir hulle in dié situasie sal lei.

Donderdag Daar word gevrees dat die gees van opstandigheid, ontevredenheid en geweldadigheid wat die slagting by Marikane gekenmerk het, kan uitbrei na ander myne en landswyd ’n invloed op werknemers kan hê. Bid dat die Here dit sal verhoed asook vir ’n gees van sinvolle onderhandeling.

Vrydag  Bid vir  Dr Chris van Wyk en Ds Rethie van Niekerk vir hulle voorbereiding vir Sondag se eredienste.

Saterdag Die Here wil julle as gesin tydens die dienste seën met liefde vir mekaar en ‘n lewe vol blydskap. Bid saam daarvoor. 

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment