Gebedsflitse 14 tot 20 Oktober 2012

SONDAG – Is daar ‘n oupa/ouma of tannie in julle familie? Indien nie, dink daaraan om iemand te nooi vir tee of vir ete. Vra dat hy/sy vertel van wat geloof en gebed vir hom/haar beteken.

MAANDAG –

Die Here sê diè mens is gelukkig wat “hoor” en “doen”. Bid dat lidmate deur die week sal leef wat hulle Sondag in die erediens gehoor het. DINSDAG – Stakings en onderhandelinge. Bid dat die regering, vakbonde, werkgewers en werkers uit die arbeidsonrus sal leer wat nodig is vir goeie volhoubare arbeidsverhoudings.

WOENSDAG – Huishulpbyeenkoms Dinsdagaande. Bid vir seën op hulle naaldwerkprojekte. Dat hulle van die Here Jesus sal getuig wanneer hulle, hulle familie by die huis gaan besoek.

DONDERDAG – MTR Smit. Bid dat die Port Elizabeth lugskou hulle finansies sal versterk.

VRYDAG – Die Here ken ons gemeente se behoeftes. Bid vir Ds Rethie van Niekerk en Wimke Jurgens en die kategete wat voorberei vir Sondag se eredienste en kategese. Bid ook dat die bejaardes seën sal ontvang met die videodiens by Waltonpark.

SATERDAG – Die erediens is ‘n geleentheid om die Here te ontmoet, Sy Woord te hoor, Hom te loof en te prys en gemeenskap met mekaar te geniet. Bid dat jyself en elke ander lidmaat dit sal beleef.

     

Trackback from your site.

Leave a comment