Gebedsflitse 13-19 Mei 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar oor middagete  wat vir elkeen in die week wat voorlê by die skool, in die huis en  pa en ma se werkplek voorlê. Bid daarvoor.

MAANDAG – Gerrit en Sonja Brink ons sendelinge in  Nederland. Bid dat lidmate moeite sal doen om kleinighede vir hulle te stuur. Kontak Pieter en Suzanne Theunissen wat dit hanteer. 

DINSDAG – Die Sinode. Belangrike sake soos die publieke bediening van gemeentes in die samelewing, die kerk se roeping wat die onderwys betref, kategese en jeugbediening gaan  bespreek word. Skakel in by die gebedspan en bid saam hiervoor. Kontak Alida Botha hiervoor.

WOENDSDAG – Ons Lentefees gaan groot pret wees en  sal die gemeenskap van die gelowiges in die gemeente bevorder. Bid dat lidmate opgewonde sal wees en sal inskakel. &lt:-P party &lt:-P party&lt:-P party

DONDERDAG – Bid dat die liefde van Hooglied  wat in die Bybelskool behandel word en oor gepreek word  in elke huwelik en ander verhoudings in ons gemeente uitgeleef sal word.

VRYDAG – Bid vir ds Chris wat  besig is om voor te berei vir Pinkster in die kerk en ds Cobus  Prinsloo by Walton Park in die kapel. Bid ook vir die lidmate wat dit sal bywoon vir harte wat ontvanklik is om die Woord te ontvang en te leef.

SATERDAG – Bid vir die weduwees, alleenlopendes, die siekes en Senior burgers. Dat hulle  die krag en die vreugde van die   Here Jesus se teenwoordigheid kennelik sal ervaar.

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment