Gebedsflitse 12 tot 19 Feb 2012

Sondag:

Zithulele-gemeente en ander is sonder predikante. Die ouderlinge doen die geestelike versorging van die lidmate en het ondersteuning nodig. Bid dat iemand uit ons gemeente gewillig sal wees om as kontakpersoon op te tree. Skakel Thomas Stewart 041 583 2978 as die Here jou lei om betrokke te raak.

Maandag:

Dank die Here vir die boodskap van Sondag se erediens. Moedig die kinders aan om by die skool vir hulle maatjies te vertel wat hulle in kindertyd en met die toepassing geleer het.

Dinsdag:

Bid dat lidmate sal inskakel by ‘n kleingroep sodat ons as gemeente saam sal begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek en so opgebou word as die liggaam van Christus.

Woensdag:

By die gemeente PE- Noord in Sidwell is ingebreek. Bakke, ketels, ‘n urn, rekenaar en skryfbehoeftes is gesteel. Bid vir hulle en help waar moontlik. Hulle het nie ‘n voltydse predikant nie en kry finansieël swaar.

Donderdag:

Dat reg en geregtigheid in ons land sal geskied in die regering, staatsdepartemente, geregshowe en die polisiemag.

Vrydag:

Bid dat Dr Chris van Wyk en Ds Deon Loots deur die Gees gelei sal word in hulle voorbereiding vir Sondag se diens en vir die verloop van die diens.

Saterdag:

Bid dat lidmate met verwagting sal uitsien na Sondag se diens om die Here te ontmoet en om Hom saam met medegelowiges te aanbid.

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment