Gebedsflitse 12-18 Mei 2012

SONDAG: Dink aan alles waarmee die Here jou seën. Sê vir Hom daarvoor dankie en vra dat Hy jou ‘n seën sal maak. 

MAANDAG: Bid vir die Bestuursraadsver-gadering vir onderskeidingsvermoë.

DINSDAG: Bid vir Klub 65 Komitee se  vergadering.  Bid vir onderskeidingsvermoë om te weet wat die Here wil. 

WOENSDAG: Bid vir Pinkster dat ons as gemeente by die Here tot rus sal kom, sy stem sal hoor en daarvolgens sal leef. Bid ook vir die Pinksterdienste by Walton Park en vir  Dr. Kobus Prinsloo wat dit hou. 

DONDERDAG: Die Belydenisklas van 2013 bied die Dans Dans Lisa Show aan. Bid vir goeie ondersteuning. 

VRYDAG: Bid vir alle predikante en pastore wat voorberei vir Sondag se dienste.

SATERDAG: Bid dat al die gelowiges in ons land vervul sal wees met die Heilige Gees en in opdrag van die Here sout sal wees vir die aarde en ‘n lig vir die wêreld. 

     

Trackback from your site.

Leave a comment