Gebedsflitse 12-18 Maart 2012

MAANDAG  – Dat die Kerkraad onder leiding van die Heilige Gees sal besin en besluit oor die Begroting.

DINSDAG – Bid dat ons lidmate die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal ervaar.

WOENSDAG – Vir Maranatha-Sentrum vir Haweloses en vir Siyakatala-Huis vir Straatkinders – hulle benodig kos klere en ander bystand.Skakel vir Theo Haveman 041 583 2894

DONDERDAG – Dat gelowige landswyd vervul sal wees met die Heilige Gees sodat die vrug van die Gees: liefde,vreugde,vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrohheid, nederigheid en selfbeheersing in gesinne, in die werksplek en sosiale lewe gesien en  beleef sal word.

VYRDAG – Bid vir ds Kobus Prinsloo wat hom voorberei om te preek oor liefdevolle omgee. Dat die Gees van Christus lidmate se harte sal aanraak.

SATERDAG – Dank die Here as gesin saam vir die voorreg dat julle die erediens en kategese kon bywoon. Bid  vir die gelowiges in Noord-Korea waar tussen 50,000 en 70,000 Christene in wrede gavangenekampe ly. 

SONDAG – Bid vir die Here se seën op Sondag se lydensdiens.

Gebed flitse riglyne

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.