Gebedsflitse 11-17 November 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar as gesin watter teks in die Bybel die week vir jou krag gegee het.

MAANDAG – Laaste kerkraadsvergadering van die jaar, Maandag 12 November. Dank die Here vir die werk wat die Kerkraadslede deur die jaar gedoen het.

DINSDAG – ‘n Nuwe president vir die land word in Desember aangewys. Bid dat die Here se wil sal geskied.

WOENSDAG – Lidmate word benodig vir die Tiener-Dissipelskap, Kategete en vir die span wat elke Sondag die eredienstoepassing vir die Graad 4-7’s in die ark doen. Bid dat die Gees mense sal lei om betrokke te raak. Kontak Rethie by 041 583 5115.

DONDERDAG – Nagmaal word gehou by Munro Kirk 12de, Dunantpark 14de en Krugertuine 16de. Bid dat dit vir elke Seniorburger ‘n ontmoeting met die Here sal wees sodat hulle versterk, vertroos en bemoedig word. Bid vir Dr Kobus Prinsloo wat dit hou.

VRYDAG – Die gemeente is die liggaam van Christus wat Hy wil opbou in die geloof. Hiervoor gebruik Hy ons leraars: Bid vir Ds Rethie van Niekerk, Dr Kobus Prinsloo en Ds Deon Loots vir gesondheid en voorbereiding vir die erediens.

SATERDAG – Bid dat onbetrokke lidmate die behoefte sal voel om die erediens by te woon.

     

Trackback from your site.

Leave a comment