Gebed 1-8 Feb 2009As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. Psalm 127:1

Bid dat die Here sy Gees in sy volheid oor die gemeente sal uitstort.

Bid dat die Here die gemeente sal bou tot ‘n plek waar mense vry is om te aanbid, te groei en die dien.

Bid dat die werk van die gemeente tot God se eer sal wees en nie tot die gemeente se eie eer nie.

Bid dat ons sal raaksien waar God tans in die gemeente aan’t werk en bou is.

Gaan in jou geestesoog deur die verskillende vertrekke in die kerkgebou:  voorportaal, kategeselokale, konsistorie, kantore, gebedskamer, Ark, kombuis, aanbiddingsruimte…  Bid dat God sy koninkryk in elkeen van hierdie lokale sal laat kom.

     

Trackback from your site.

Leave a comment