Gasvryheid in ons gemeente

“Hospitality… means primarily the creation of a free space where the stranger can enter and become a friend instead of an enemy. Hospitality is not to change people, but to offer them space where change can take place.” (Henry Nouwen)

Hoe kan jy bydra tot ons gemeente se gasvryheid?

Gee vir die mense van Chesire Homes ‘n geleentheid kerk toe. Kontak vir Dewald Millard by 041 583 5223 om jou naam op die lys te sit – jy sal omtrent een keer per kwartaal moet help. Jy kan ook by die mense in Chesire Homes gaan kuier of help meet Nagmaal of funksies daar. Kontak vir Martie Coetsee by 041 583 3500.

Help met die Nagmaal – help vooraf skink, help die kerk skoonmaak na die tyd, help skottelgoed was. Kontak vir Ronelle Boshoff by 082 556 1689.

Gaan maak ‘n draai by nuwe intrekkers en help hulle om tuis te kom in ons gemeente. Kontak vir Elizabeth Jacobs by 041 583 5422.

Help vir Ina Coetzee (084 511 0640) met die verhuring en versorging van ons gemeente se eetgerei en breekware.

Help tydens begrafnisse – maak broodjies, help tee skink, help skottelgoed was. Kontak vir Joan Burnell by 082 757 3100.

Neem video’s van Sondag-oggende se eredienste, sodat die mense by Waltonpark dit die volgende week kan kyk. Jou naam kom op ‘n lys en jy kry so af en toe ‘n beurt. Kontak vir Dora Schutte 041 583 2216.

Hanteer die dataprojektor en/of klank tydens ons eredienste Sondag-oggende. Kontak die Kerkkantoor by 041 583 5115.

Ryk saam met jou ouderling uit in jul buurt. Kyk hier vir ouderlinge se kontakbesonderhede of kontak die kerkkantoor.

Of op enige ander manier waartoe die Here jou roep! Gesels met een van die leraars as jy ‘n spesiale idee het.

     

Trackback from your site.

Leave a comment