Familiediens Sondag 15 Augustus – 06:00 voorafopgeneemde video; 08:50 lewendige uitsending vanuit kerk

Laat niemand jou verlei met niksseggende redenasies nie – Efesiërs 5-6-20

Ek is besig met ‘n kort preekreeks oor Efesiërs 4-5 met die titel, die eenheid van die kerk is op die spel. Ek het in die vorige twee preke ‘n paar opmerkings gemaak oor die Algemene Sinode van die NG Kerk wat die afgelope veertig jaar geskuif het van ‘n ortodokse posisie in Skrifgesag en Skrifgebruik na ‘n posisie wat ‘n diversiteit van standpunte akkommodeer, veral rondom etiese sake. ‘n “Ruim huis.”

Ek wil egter vandag net die ortodokse besluit van die Algemene Sinode 1986 weer helder op die tafel sit om in kort die verstommende relevantheid daarvan vir ons geloofslewe van elke dag uit te lig.

Die Algemene Sinode het in 1986 onomwonde bely dat die Heilige Skrif deur die Heilige Gees tot stand gekom het. Die histories-kritiese model van Skrifverstaan is afgewys wat die Skrif as ‘n blote menslike dokument hanteer het. Die Algemene Sinode het rekening gehou met die probleme en eienaardighede Bybel, maar gewaarsku teen die onderskeid wat geleerdes maak tussen wat van God kom in die Bybel en wat net die historiese en menslike “verpakking” sou wees waarin dit tot ons kom. Want as jy eers met daardie proses begin, sal op die ou end niks van die Bybel oor bly nie.

Die Algemene Sinode het daarom bely dat die hele Bybel, probleme en al, onder inspirasie van die Heilige Gees geskied het. Dit beteken dat die Bybel wat jy in jou hand het, alles die werk van die inspirasie van die Gees is. Jy kan dus ‘n pad met God loop. Want sy Bybel is betroubaar.

Dit is waarom ek soos Paulus in Efesiërs 4-5 doodgewoon wil fokus op die feit dat die Gees die Woord in ons lewe gebruik as God se helder stem. Elke deel daarvan is geïnspireer. Daardeur kan jy die niksseggende redenasies van mense afwys wat jou wil verlei om die Bybel as ‘n doodgewone boek te hanteer.

Die Heilige Gees help ons deur die Heilige Skrif om te beproef wat vir God aanneemlik is. En ek illustreer dit met ‘n getuienis die afgelope week waar presies dit gebeur het.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.