Familiediens in die kerk en Youtube live 09:00 14 November – Ons kleiner verhale is deel van God se groter verhale

Die boek Samuel begin met die kosbare verhaal van Elkana en Hanna. Hy was regtig lief vir haar, al kon hulle nie kinders hê nie. Jaarliks het hulle die tog aangepak na Silo toe om die Here te aanbid. Dit was waar die ark in dié tyd was voor dit na Jerusalem geskuif is. Interessant dat Hanna nie via die priester Eli bid nie, maar direk tot God. Baie betekenisvol. En die Here het hulle toewyding raakgesien en aan haar (hulle) gedink.

Die geboorte en bediening van Samuel is egter nie net ‘n antwoord op haar gebed nie. Hoe wonderlik dit nou ook al is. God maak ‘n nuwe begin met Samuel in Israel. Samuel sou die aanvoer werk doen vir beide die profeteskool beweging sowel as die monargie in Israel. Die Here het dus nie net aan Hanna gedink nie in sy gebedsverhoring nie, maar ook aan sy volk en wat Hy vir hulle beplan. Trouens, selfs die nasies is deur hierdie geboorte beïnvloed!

Dit leer ons dat ons kleiner verhale – bv van kinderloosheid – deel is van God se groter verhale – van grootskaalse verandering. Dit nooi ons uit om te bly bid vir ons behoeftes. Hy wil dit antwoord. Maar, die wonder is, dat God ons gebede antwoord binne die groter konteks van wat Hy met hierdie wêreld beoog. Iets wat in die geboorte van Jesus volledig sigbaar geraak het.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.