Familiediens 31 Oktober 09:00 – kerk en Youtube

Rut 1:1-18

Ons lees Sondag die eerste hoofstuk van die boek Rut. Dit is ‘n pragtige kortverhaal. ‘n Verhaal wat beweeg van hongersnood na ‘n feesmaal, van hopeloosheid na ‘n huwelik, van sterftes na ‘n geboorte, van verlies na voorsiening. ‘n Verhaal wat die voorsiening van God illustreer in ons verlies.

Naomi kon egter aanvanklik nie die voorsiening van die Here raaksien nie. Haar verlies het haar visie versteur. Sy het geoordeel dat die Here teen haar gedraai het. Intussen was die Almagtige reeds besig om haar lot totaal te verander. Deur twee direkte wonderwerke, maar ook deur talle “Godvallighede.”

Die Heidelbergse Kategismus praat oor hierdie “Godvallighede”:

Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?

Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom.

Vraag 28: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?

Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms ‘n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie.

Chris van Wyk

Youtube Sondag 09:00
Klankbaan

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.