Familiediens 27 Maart 09:00 | God gee moed vir die stryd deur sigbare tekens | Josua 5:1-15

Ek fokus Sondag op drie sigbare tekens wat God vir die volk in Josua se tyd gegee het om hulle te bemoedig vir die stryd om die beloofde land in te neem – die besnydenis, die paasmaaltyd, en die bevelvoerder van die Here. Watter sigbare tekens gee die Here vandag vir ons om moed te hou vir ons eie geloofstryd?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.